مقایسه روش های ارائه شده در تعيين ضرائب ظرفيت باربری و نشست پی های سطحی تحت بارهای لرزه ای

یوسفی, مهدی and علیپور مازندرانی, ناصر and پرویزی, منصور (2013) مقایسه روش های ارائه شده در تعيين ضرائب ظرفيت باربری و نشست پی های سطحی تحت بارهای لرزه ای. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10104740909.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مقایسه روش های ارائه شده در تعيين ضرائب ظرفيت باربری و نشست پی های سطحی تحت بارهای لرزه ای
Persian Abstract: پیهای سطحی که بر روی خاکهای غير روانگرا قرار می گيرند ممکن است تحت بارهای لرزهای دچار کاهش ظرفيت باربری و یا افزایش نشست گردند. تعيين ظرفيت باربری پی های سطحی اغلب توسط روش استاتيکی محاسبه میشود؛ همچنين نشست را بيشتر برای بارهای استاتيکی در نظر میگيرند و تأثير زلزله و بارهای دیناميکی را در تعيين ظرفيت باربری پیها و نشست الاستيک کمتر مورد توجه قرار دادهاند . در این مقاله روش های موجود برای تعيين ظرفيت باربری و نشست پی های سطحی تحت بارهای لرزه ای بررسی شده است و آنچه که در این روش ها مشاهده می شود، این است که ضرائب ظرفيت باربری تحت تاثير نيروهای اینرسی توده خاک کاهش می یابند و همچنين ظرفيت باربري پی مورد نظر، با اعمال نيروي زلزله کاهش می یابد و با افزایش شتاب افقی زلزله، این کاهش، بيشتر نمایان میشود همچنين با افزایش زاویه اصطکاك داخلی خاك، اثر نيروي اینرسی در کاهش ظرفيت باربري لرزه اي کم می شود. ، گوه گسیختگی ، ظرفیت باربری لرزه ای، نشست دینامیکی ،کلمات کلیدی: پی سطحی نیروی اینرسی.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 21:44
Last Modified: 05 Apr 2019 21:44
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5249

Actions (login required)

View Item View Item