تحليل همبسته رفتار یک سد خاکی- سنگریزهای در مراحل ساخت و آبگيری و بررسی پتانسيل ترک هيدروليکی در هسته

طاهری, علی and امام, سید محمدرضا (2013) تحليل همبسته رفتار یک سد خاکی- سنگریزهای در مراحل ساخت و آبگيری و بررسی پتانسيل ترک هيدروليکی در هسته. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10104750610.pdf

Download (887kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تحليل همبسته رفتار یک سد خاکی- سنگریزهای در مراحل ساخت و آبگيری و بررسی پتانسيل ترک هيدروليکی در هسته
Persian Abstract: تغييرات حجمی در خاک اشباع تحت شرایط زهکشی نشده و یا نيمه زهکش كه ناشي از كرنشهاي برشي و تغيير تنشهاي همه جانبه و همچنين آبگيري سد ميباشد، باعث تغيير در توزیع فشار آب میشود. بنابراین برای تعيين توزیع واقعی تنشها و کرنشها در خاک و همچنين توزیع فشار آب در سدها، استفاده از تحليل همبسته ( ضروری بنظر میرسد. نتایج تحليل سد دوستي نشان میدهد که در Coupled) زمان ساخت، فشار آب منفذی قابل توجهی در درون هسته ایجاد نشده است؛ این کيلوپاسکال 600 در حاليست که در دوران آبگيری، فشار آب حفرهای در هسته به متر) رسيده است. بررسی پتانسيل وقوع 67در زمان بيشينه ارتفاع آب مخزن ( ترک هيدروليکی نيز نشان میدهد که بر اساس معيارهای ارائه شده، ضریب اطمينان در برابر وقوع ترک هيدروليکی در هسته بيشتر از یک میباشد. کلمات کلیدي: سد دوستی، ابزاردقیق، فشار آب حفرهای، ترک هیدرولیکی، تحلیل همبسته
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 21:45
Last Modified: 05 Apr 2019 21:45
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5252

Actions (login required)

View Item View Item