تحليل ظرفيت باربری پی های سطحی با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها

کاسب زاده, جلال and نورزاد, علی and موسوی, سبحان (2013) تحليل ظرفيت باربری پی های سطحی با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10104961136.pdf

Download (758kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تحليل ظرفيت باربری پی های سطحی با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها
Persian Abstract: در سالهای اخير تمایل به ساخت سازه های عظيم و از طرفی افزایش هزینه های سنگين ساخت و ساز، نياز به طراحی های بهينه را ضروری ساخته است. برای دستيابی به این مهم در نظر گرفتن مناسب پارامتر های موثر و استفاده از مدل مناسب ضروری است. با توجه به خواص ناهمگن خاک، پارامترهای موثر بر رفتار خاک می توانند تفاوت های قابل توجهی داشته باشند که این امر موجب پيچيدگی در تصميم گيری های متخصصيين ژئوتکنيک شده است. تعيين ظرفيت باربری خاک یکی از مسائل حائز اهميت در مهندسی ژئوتکنيک می باشد. با توجه به خطاهای موجود از قبيل خطای اندازه گيری، خطای مدل و خطا در تعيين مقدار مناسب پارامترهای موثر، استفاده از روشهای مرسوم و پارامترهای قطعی را با چالش روبرو کرده است. امروزه برای دستيابی به طراحی بهينه استفاده از روشهای قابليت اعتماد پذیری رشد فراوانی داشته است. این روش ها با ایجاد چارچوبی منطقی به کمی کردن اثر عدم قطعيت ها می پردازد و طراحی سازه ها ژئوتکنيکی را بر اساس ميزان عدم قطعيت ها و درجه اهميت سازه امکان پذیر می سازد. در این مقاله کارایی روش قابليت اعتماد پذیری مونت کارلو در تحليل باربری پی های سطحی بررسی شده است. شبیه سازی مونت کارلو، عدم قطعیت، روش قابلیت ، کلمات کلیدي: ظرفیت باربری احتمال خرابی ،اطمینان
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 21:46
Last Modified: 05 Apr 2019 21:46
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5255

Actions (login required)

View Item View Item