بررسی درصد مجاز گچ در خاکریزهای کانال های آبیاری وزهکشی (مطالعه موردی: پروژه های آبیاری و زهکشی دشت ارایض خوزستان)

آلبوشوکه, سیدمجید and خیاط, نوید بررسی درصد مجاز گچ در خاکریزهای کانال های آبیاری وزهکشی (مطالعه موردی: پروژه های آبیاری و زهکشی دشت ارایض خوزستان). In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
PHN10103151014.pdf

Download (502kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی درصد مجاز گچ در خاکریزهای کانال های آبیاری وزهکشی (مطالعه موردی: پروژه های آبیاری و زهکشی دشت ارایض خوزستان)
Persian Abstract: وجود گستره فراوان خاک های مسئله دار (بویژه خاک گچ دار) در استان خوزستان و لزوم اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی جهت توسعه کشاورزی در منطقه و وجود محدودیت منابع قرضه مصالح مناسب دارای حجم قابل برداشت مورد نیاز اجرای طرح، انجام این مطالعه جهت استفاده حداکثر از مصالح موجود در محل و به حداقل رساندن مشکلات و هزینه ریالی اجرای پروژه ناشی از تعویض خاک مسئله دار، بکار بردن المان های جانبی جهت کاهش تاثیر گچ بر سازه در اثر تماس با آب و یا سایر راهکارهای اجرایی، را ضروری می نماید. بنابراین گاهی به دلیل عبور بخشی از طول کانال از میان خاک های گچ دار و از طرفی محدود بودن منابع قرضه مصالح ریزدانه مناسب و عدم امکان تعویض خاک به لحاظ مسائل اقتصادی و اجتماعی، به ناچار می بایست از خاک گچ دار استفاده نمود. لذا در عین اینکه در هیچ یک از آیین نامه ها و نشریات معتبر موجود به صراحت به میزان درصد گچ بحرانی اشاره ای نگردیده است، در اکثر مطالعات و تحقیقات بعمل آمده، درصد گچ بحرانی و قابل استفاده در سازه ها را به 4 درصد محدود نموده اند. در این تحقیق میزان گچ مجاز در منابع قرضه مورد استفاده در پروژه های دشت ارایض مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. که با توجه به وجود درصد متغیری از گچ به میزان بین 1 تا 50 درصد در بافت مصالح خاکی ریزدانه محدوده منابع قرضه مجاور پروژه و محدود بودن خاک مناسب (خاک با کمتر از 4 درصد گچ)، جهت بدست آوردن نتایج واقعی و مطابق شرایط بهره برداری از کانال، با انتخاب چند نمونه خاک با درصدهای مختلف از گچ طبیعی و انجام آزمایشات تعیین خصوصیات اولیه و ضریب نفوذپذیری، به تعیین درصد گچ بحرانی با استفاده از میزان نفوذپذیری بدست آمده برای نمونه های مورد مطالعه، پرداخته که در نهایت مشخص گردید که اختلاف عددی قابل ملاحظه ای در مقدار نفوذپذیری خاک با درصد گچ 4 و 10 درصد، مشاهده نگردید. لذا بنظر می رسد که در خصوص درصد گچ مجاز خاک مورد استفاده در خاکریز ها بازبینی مجددی صورت گیرد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 06 Apr 2019 04:18
Last Modified: 06 Apr 2019 04:18
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5282

Actions (login required)

View Item View Item