ارائه روشي سريع جهت شناسايي مشخصات اهداف ژئوتکنيکي پنهان در تصاوير رادار نفوذي زمين (GPR) با استفاده از تکنيکهاي تطبيق الگو

احمدي, رضا and فتحيانپور, نادر and نوروزي, غلامحسين ارائه روشي سريع جهت شناسايي مشخصات اهداف ژئوتکنيکي پنهان در تصاوير رادار نفوذي زمين (GPR) با استفاده از تکنيکهاي تطبيق الگو. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
PHN10103480469.pdf

Download (545kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارائه روشي سريع جهت شناسايي مشخصات اهداف ژئوتکنيکي پنهان در تصاوير رادار نفوذي زمين (GPR) با استفاده از تکنيکهاي تطبيق الگو
Persian Abstract: در مطالعه حاضر ازتکنيک رادار نفوذي زمين (GPR)جهت شناسايي مشخصات هندسيو فیزیکیاهداف ژئوتکنيکي مدفون نظير انواع ساختارهاي تونلي استفاده شده است. دستيابي به چنين مقصودي براساس تعيين ارتباط بين پارامترهاي هندسي اهداف استوانه ای مدفون و پارامترهاي هذلولي پاسخ GPR، با استفاده از يک تکنيک هوشمند شناخت الگو، صورت پذيرفته است. براي اين منظور پاسخ سيستم GPRمدلهاي مصنوعي استوانه اي شکل متناظر با اهداف ژئوتکنيکي متداول (ساختارهاي استوانه اي همچون تونلها، کانالها و قناتها)، با استفاده از مدلسازي پيشرو به روش اختلاف محدود دوبعدي، مدلسازیشده و به عنوان الگو(Template) در الگوريتمهاي روش تطبيق الگوي آماري(Template Matching)جهت تخمين عمق و شعاع اهداف استوانه اي مدفون،مورد استفاده قرار گرفته است. عملیات تطبيق الگو براي مدلهاي مصنوعي مختلف، به دو روش الف: تعیین همبستگی متقابل بین تصویر و هدف (الگو) براساس قطعه بندی تصویر و ب: همبستگي متقابل نرماليزه شده در حوزه عدد موج دوبعدی انجام شده است. بکارگیری تکنيکهاي شباهت (Similarity) مختلف به منظور تعيين برتري نسبي آنها در اين تحقيق نشان می دهد که روش همبستگي متقابل نرماليزه شده در حوزه عدد موج، نسبت به ساير تكنيكها از سرعت بالاتری (بیش از 23 برابر) برخوردار بوده و درنتيجه مناسبتر تشخيص داده شد. برای تعیین مشخصات هندسی اهداف مدفون نیز از روابط بین نسبت ارتفاع به پهنای هذلولی با تغییرات قطر و عمق دفن اهداف استوانه ای استفاده شده است.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 06 Apr 2019 04:19
Last Modified: 06 Apr 2019 04:19
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5285

Actions (login required)

View Item View Item