مدلسازي پارامترهاي تناوبي خاکهاي غير اشباع و استفاده از آن در تحليل پاسخ لرزه اي خطي معادل

بيگلري, مهنوش and عشايري, ايمان (2013) مدلسازي پارامترهاي تناوبي خاکهاي غير اشباع و استفاده از آن در تحليل پاسخ لرزه اي خطي معادل. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10109340928.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مدلسازي پارامترهاي تناوبي خاکهاي غير اشباع و استفاده از آن در تحليل پاسخ لرزه اي خطي معادل
Persian Abstract: جنبش زمين بطور قابل ملاحظه¬اي تحت تأثير ويژگيهاي هندسي و مکانيکي آبرفت قرار گرفته بر روي سنگ بستر است. يک تحليل پاسخ زمين يک بعدي به روش معادل خطي شامل اصلاح پيوسته مدول برشي معادل و نسبت ميرايي در يک مدل ويسکوالاستيک خاک با سطح کرنش برشي است. براي دستيابي به پاسخ لرزه¬اي زمين به رابطه¬اي واحد براي تخمين مدول برشي و نسبت ميرايي در محدوده کرنش وسيعي نياز است. هدف اين مقاله ارائه مدلي براي تخمين مدول برشي و نسبت ميرايي در خاکهاي غيراشباع بر پايه نتايج مطالعات اخير آزمايشگاهي اندازه¬گيري مدول برشي و نسبت ميرايي با دستگاه سه محوري تناوبي با قابليت کنترل مکش و ستون تشديد با قابليت کنترل مکش است. اين مدل مي¬تواند وابستگي مدول برشي و نسبت ميرايي با دامنه کرنش برشي، تنش اسکلت ميانگين، متغير قيدي، نسبت تخلخل و درجه اشباع را درنظرگيرد. درنهايت مدل ارائه شده در انجام تحليل پاسخ لرزه¬اي خطي معادل سه پرفيل فرضي خاک با مکشهاي متنوع توسط نرم¬افزار EERA بکار¬گرفته¬شده-است.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 06 Apr 2019 04:26
Last Modified: 06 Apr 2019 04:26
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5300

Actions (login required)

View Item View Item