ارزیابی و تحليل نشستهای سد گتوند در دوران ساخت با استفاده از نتایج ابزاردقيق

شاهوردی طرخورانی, لیلا and میرمحمدحسینی, سید مجدالدین (2013) ارزیابی و تحليل نشستهای سد گتوند در دوران ساخت با استفاده از نتایج ابزاردقيق. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10105091149.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارزیابی و تحليل نشستهای سد گتوند در دوران ساخت با استفاده از نتایج ابزاردقيق
Persian Abstract: سدهای خاکریز از جمله سازههای خاکی هستند که بدنهی آنها از خاک و یا سنگ تشکيل شده است و پيشبينی رفتار این مصالح به لحاظ ماهيت سهفازه بودن آن (جامد، آب و هوا) بسيار مشکل است. بدینمنظور در دوران ساخت سد و بهره- برداری، لازم است که پایداری آن از طریق اندازهگيری و کنترل مقادیر یکسری از پارامترها مورد بازبينی و بررسی قرار گيرد. یکی از این پارامترها، تغييرمکان قائم یا نشست سد است که اندازهگيری آن در مراحل مختلف عملکرد سد در نقاط خاصی از یک سد خاکریز از ضرورت زیادی برخوردار است. در این مقاله سد گتوندعليا، سد سنگریزهای با هستهی رسی مخلوط ساختهشده بر روی مدلسازی و تحليل گردید. FLAC رودخانهی کارون، بهصورت دوبعدی در نرمافزار مدل موهر-کولمب برای مصالح پی و مدل سختکرنشی-نرمکرنشی برای مصالح بدنهی سد انتخاب شد. نشستهای حاصل از ابزاردقيق و تحليل عددی در دوران ساخت و پایان ساخت مقایسه شده و تحليل برگشتی برای تدقيق خصوصيات مصالح صورت گرفت. ، کلمات کلیدي: سد خاکی-سنگریزهای، سد گتوندعلیا، ابزاردقیق، تحلیل عددی نشست
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 06 Apr 2019 04:27
Last Modified: 06 Apr 2019 04:27
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5308

Actions (login required)

View Item View Item