بررسی رفتار آزمایشگاهی مخلوط خاک و خردهپلاستیک ضایعاتی

نجف زاده شوَکی, ام لیلا and مقدس تفرشی, سید ناصر (2013) بررسی رفتار آزمایشگاهی مخلوط خاک و خردهپلاستیک ضایعاتی. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10105120335.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی رفتار آزمایشگاهی مخلوط خاک و خردهپلاستیک ضایعاتی
Persian Abstract: پراکندگی بطریهای پلاستیکی (تهیه شده از بطریهای آب )در طبیعت مشکلات زیست محیطی متعددی را برای بشر به وجود آوردهاست .از اینرو در این مقاله پتانسیل خردههای پلاستیک بازیافتی از بطریهای پلاستیکی ضایعاتی جهت تسلیح ماسه شمال ایران و بهبود رفتار آن مورد بررسی قرارگرفتهاست .بدین منظور بر روی ماسهی CBR دو سری آزمایش شامل آزمایشهای سهمحوری و آزمایشهای غیرمسلح و ماسهی مسلح با خردهپلاستیک انجام گردیدهاست. نتایج حاصل از آزمایشهای سهمحوری نشان میدهد که افزودن خردهپلاستیک به خاک موجب افزایش مقاومت نمونهها گردیدهاست. این افزایش در مقاومت، با افزایش درصد خردهپلاستیک و همچنین میزان کرنش اعمال شده بر نمونه قابل ملاحظهتر است . نیز مبین آن است که افزودن خردهپلاستیک به خاک، موجب CBR نتایج آزمایشهای میگردد. CBRکاهش قابل ملاحظه نفوذ سنبه به داخل نمونه و افزایش در مقدار درصد ،CBR کلمات کلیدي: خردهپلاستیک، آزمایشهای سهمحوری، آزمایشهای CBR خردهپلاستیک، مقدار
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 06 Apr 2019 04:27
Last Modified: 06 Apr 2019 04:27
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5309

Actions (login required)

View Item View Item