تحليل پاسخ لرزه ای خطی معادل دو بعدی آبرفت شهر کرمانشاه

هخامنشنیا, آزاده and عشایری, ایمان and بیگلری, مهنوش (2013) تحليل پاسخ لرزه ای خطی معادل دو بعدی آبرفت شهر کرمانشاه. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10105131111.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تحليل پاسخ لرزه ای خطی معادل دو بعدی آبرفت شهر کرمانشاه
Persian Abstract: بررسی زلزلههای مخربی که در دهههای اخير رخ دادهاند به روشنی مشخص کر ده- است که شرایط زمين شناسی و اثرات ساختگاهی ، نقش مهمی درتقویت جنبش نيرومند زمين دارد.بر همين اساس تهيه نقشههای ریز پهنهبندی از اولين - اما امروزه به ، اقداماتی است که در جهت کاهش خطرپذیری لرزهای انجام میشود رغم آشکار شدن اثرات ساختگاهی چند بعدی در تهيه این نقشهها ،هنوز اثرات ساختگاهی یک بعدی مبنای پارامترهای حرکت لرزهای زمين قرار میگيرد .در این مقاله با توجه به تنوع ساختگاه و توپوگرافی سطحی در شهر کرمانشاه به بررسی دو بعدی اثرات ساختگاهی پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از Q نرمافزار G از بسته نرم افزاری uake/W و اطلاعات موجود از مطالعات eoStudio قبلی انجام شده در شهر کرمانشاه،مدل دوبعدی از ساختار زیرسطحی تا سنگ بستر لرزه ای ساخته شده،سپس با مدلسازی انتشار امواج در این محيط دو بعدی و انجام تحليلها در حالت خطی معادل ،پاسخ سایت در نقاط مختلف بدست آمده و در نهایت نتایج حاصله برای مدل دو بعدی، با مدل یک بعدی مقایسه شده است. کلمات کلیدي: اثرات ساختگاهی،تحلیل پاسخ لرزه ای ،تحلیل خطی معادل،تحلیل دو بعدی
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 06 Apr 2019 04:28
Last Modified: 06 Apr 2019 04:28
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5310

Actions (login required)

View Item View Item