شمع برای – روش تحليل تقریبی سيستم رادیه فونداسيونهای سازه های بلن

حداد, عبدالحسین and اولیائی, علی (2013) شمع برای – روش تحليل تقریبی سيستم رادیه فونداسيونهای سازه های بلن. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10105180604.pdf

Download (788kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: شمع برای – روش تحليل تقریبی سيستم رادیه فونداسيونهای سازه های بلن
Persian Abstract: با افزایش طبقات و ارتفاع سازه های بلند ، مقاومت لایه های سطحی خاکها در زیر فونداسيونهای گسترده در حد شدت بارهای وارده نمی باشد و بکارگيری شمع رویکردی است که اغلب در آنها بکار گرفته می –همزمان سيستم رادیه متر از 830شود و در برج خليفه دبی ، مرتفعترین برج جهان با حدود ارتفاع این سيستم فونداسيون استفاده گردیده است . تحليل این سيستم بر مبنای خواص سطحی خاک مانند مدل وینکلر و بستر الاستيک بدون در نظر گرفتن اندرکنش شمع رادیه و – خاک – شمع توسط معادله ميندلين و همچنين اندرکنش شمع – خاک – رادیه ، صحيح نمی باشد . در این – خاک –نيز بدون احتساب اندرکنش رادیه سيستمها نمی توان بصورت محافظه کارانه از اثر انتقال بار رادیه بر خاک صرفنظر نمود و از آن فقط بصورت سر شمع استفاده نمود زیرا بخش مهمی از بارهای سازه مستقيما از طریق رادیه به زمين منتقل ميشود. در این مقاله ) و تحقيقات رندولف بر روی یک روش 1980( 1 بر اساس کارهای پاولوس ، دیویس عددی هيبریدی ( مبتنی بر المانهای محدود و روابط فرم بسته برای ماتریس ) ، با 1993 و 1983( 3 و 2 سختی با بکارگيری حل ميندلين و نيروهای متمرکز ) در نظر گرفتن سختی شمعها و گروه شمع و نيز سختی نسبی رادیه به تحليل سهم هر یک از دو بخش رادیه و گروه شمع و برآورد تقریبی نشست مجموعه پرداخته شده است . شمع ، مدل وینکلر ، اثر میندلین . – کلمات کلیدي: اندرکنش ، سیستم رادیه
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 06 Apr 2019 04:29
Last Modified: 06 Apr 2019 04:29
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5314

Actions (login required)

View Item View Item