بررسي تحليل خطر زلزله و اثر پاسخ زمين در ایجاد روانگرایي بخشي از حاشيه رودخانه قره سو كرمانشاه

شریفی پور, محمد and مظاهری, احمدرضا and عالی پور, رسول (2013) بررسي تحليل خطر زلزله و اثر پاسخ زمين در ایجاد روانگرایي بخشي از حاشيه رودخانه قره سو كرمانشاه. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10105500384.pdf

Download (790kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسي تحليل خطر زلزله و اثر پاسخ زمين در ایجاد روانگرایي بخشي از حاشيه رودخانه قره سو كرمانشاه
Persian Abstract: شناخت پدیده هاي ژئو تكنيك لرزه اي با توجه به اثرات قابل ملاحظه آنها بر ساختگاهها و تاسيسات ساختماني از اهميت ویژه اي برخوردار است. روانگرایي یا از دست رفتن مقاومت ساختگاه در اثر جنبش هاي نيرومند زمين یكي از مهمترین این پدیده ها مي باشد. علت این گسيختگي از بين رفتن مقاومت برشي خاك به واسطه افزایش فشار آب منفذي مي باشد. به طور عمده در خاك هاي ماسه اي اشباع فشار آب منفذي بزرگ و یا روانگرایي در طي تكان لرزه اي شدید ایجاد مي شود. فشار آب منفذي زیاد منجر به كاهش قابل ملاحظه مقاومت و سختي خاك مي شود. اهميت روانگرایي منجر به خرابي به وضوح با زلزله هاي بزرگ كه در طي سا لهاي گذشته از قبيل زلزله هاي نيگاتا، آلاسكا، لوما پریتا و هيگوكن- نامبو رخ داد، مشاهده ميشود و پس از آن تحقيقات زیادی در مورد بررسی پدیده روانگرایی صورت گرفته است. دراین تحقيق در راستاي بررسي پدیده روانگرایي ابتدا نتایج تحليل هاي خطرزلزله به روشهاي ) درشهركرمانشاه ارایه شده است. سپس PSHA( ) و احتمالاتي DSHA(قطعي وضعيت لایه های مختلف خاک از لحاظ پارامترهای مقاومت برشی، سطح آب )و غيره در قسمتي از پروژه SPTزیرزمينی، اعدادنفوذ استاندارد( منوریل كرمانشاه كه در حاشيه رودخانه قره سو قرار دارد موردبررسی قرارگرفته اند. درنهایت با مقایسه تنش برشی القایی از طرف زلزله مبنای طراحی با تنش برشی قابل تحمل توسط لایه های خاک، لایه هایی از خاک که دچارروانگرایی می شوند مشخص می گردد. کلمات کليدي: تحليل پاسخ زمين، روانگرایي، پایداري لرزه اي، تحليل خطرزلزله
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 06 Apr 2019 04:31
Last Modified: 06 Apr 2019 04:31
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5321

Actions (login required)

View Item View Item