بررسی تاثیر ویژگی¬های ساختگاه بر عملکرد دیوار¬های حایل با خاکریز ازجنس مخلوط خاک و خرده¬های لاستیک فرسوده

زائری, فرزام and عامل سخی, مسعود (2013) بررسی تاثیر ویژگی¬های ساختگاه بر عملکرد دیوار¬های حایل با خاکریز ازجنس مخلوط خاک و خرده¬های لاستیک فرسوده. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10109861065.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی تاثیر ویژگی¬های ساختگاه بر عملکرد دیوار¬های حایل با خاکریز ازجنس مخلوط خاک و خرده¬های لاستیک فرسوده
Persian Abstract: کاهش تغییرمکان استاتیکی و دینامیکی وارده به دیوار¬های حایل و نیز افزایش اطمینان از پایداری آنها یکی از مسایل مهم در مهندسی ژئوتکنیک می¬باشد. یکی از روش¬های موثر در کاهش تغییرمکان وارده به این سازه¬های ژئوتکنیکی، کاهش وزن مصالح خاکریز قرار گرفته در پشت آنها می¬باشد. از سوی دیگر حجم عظیم لاستیک¬های فرسوده با توجه به عدم تجزیه¬پذیری در طبیعت باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی فراوان شده که رفع آن از دغدغه¬های اصلی کارشناسان این حوزه می¬باشد. لذا در سال¬های اخیر مخلوط کردن خرده¬های لاستیک با خاک و استفاده از آنها در پشت دیوار حایل به عنوان یکی از روش¬های کاهش تغییرمکان و فشار¬های استاتیکی و دینامیکی وارده به دیوارهای حایل مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش تاثیر استفاده از مخلوط خاک-خرده لاستیک فرسوده به عنوان خاکریز در پشت دیوار حایل بر پارامتر¬های موثر در پایداری این سازه¬های با استفاده از دو نرم¬افزار EERA و Plaxis بررسی شده است. درصد خرده لاستیک موجود در مخلوط و ویژگی¬های ساختگاهی پارامترهای مورد مطالعه در این پژوهش می¬باشند. برای افزایش دقت پاسخ¬ها از مدل رفتاری معادل خطی در مرحله اول (بررسی پاسخ ساختگاه) و موهر کولمب در مرحله دوم (آنالیز مجموعه دیوار، خاکریز و ساختگاه) برای مصالح ساختگاه و مدل رفتاری خاک سخت¬شونده با لحاظ سختی در کرنش¬های کوچک برای مصالح خاکریز از جنس مخلوط خاک-خرده لاستیک فرسوده استفاده شده است. نتایج نشان می¬دهد با افزایش درصد خرده لاستیک ضریب اطمینان استاتیکی دیوار افزایش می¬یابد که این افزایش ضریب اطمینان در ساختگاه¬های سخت بیش از ساختگاه¬های نرم می-باشد. همچنین با افزایش درصد خرده لاستیک تا میزان مشخصی، تغییر مکان دینامیکی کاهش یافته ولی افزایش بیشتر از آن تاثیر چندانی بر کاهش این پارامتر ندارد. همچنین لغزش پایه ایجاد شده در اثر بارهای لرزه¬ای با استفاده از این مصالح در ساختگاه¬های نرم کاهش زیادی می¬یابد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 06 Apr 2019 04:35
Last Modified: 06 Apr 2019 04:35
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5336

Actions (login required)

View Item View Item