گذر جریان درون محیط متخلخل درشت دانه با استفاده از مدل های شبکه ای

محمدی زاده, سید مهدی and اژدری مقدم, مهدی and دهمرده, آرمان and نیک اقبالی, پویان (2013) گذر جریان درون محیط متخلخل درشت دانه با استفاده از مدل های شبکه ای. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
HN10108730929.pdf

Download (576kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: گذر جریان درون محیط متخلخل درشت دانه با استفاده از مدل های شبکه ای
Persian Abstract: تحليل جریان درون محيطهای متخلخل، كاربردهای زیادی در رشته های مختلف علوم از جمله مهندسي منابع آب، مهندسي شيمي و مهندسي نفت دارد. اكثر تحقيقاتي كه در مورد این موضوع صورت گرفته، بر اساس مباني تئوریک و مطالعات آزمایشگاهي دارسي و فرشهایمر مي باشد. به تازگي بسياری از پژوهشگران جهت تحليل پيچيدگي های موجود جریان درون محيلهای متخلخل، به مطالعه با استفاده از مدلهای شبکه ای ،ميکروسکوپي جریان و تحليل رفتار سيال در درون حفره ها و مجاری گوناگون موجود در آن محيط پرداخته اند. در این مدل، محيط متخلخل بصورت شبکه لوله ای متشکل از كره هایي كه توسط یکسری لوله، بهم متصل گردیده اند، شبيه سازی مي گردد. در این شبکه ها، كره ها و یا گره های موجود در محل اتصال لوله ها، مبين حفره های موجود در محيط متخلخل بوده و لوله ها نقش مجاری موجود را ایفاء مي كنند. در این تحقيق ویژگيهای فيزیکي شبکه، تعيين و با پایش گذر حجمي و پروفيل سطح آب در مدل عددی و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهي افضلي، صحت سنجي انجام گرفته است. مقایسه نتایج حاصل درصدی مدل مذكور با مشاهدات آزمایشگاهي ۳9از مدل عددی شبکه ای با مشاهدات آزمایشگاهي، دلالت بر مطابقت بيش از دارد و نشان دهنده دقت مناسب مدل ارائه شده مي باشد. کلمات کلیدی: محیط متخلخل درشت دانه، سد پاره سنگی، مدل شبکه ای، آنالیز شبکه ترکیبی، مدلسازی عددی
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016
Conferences > The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016

Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 09 Jun 2019 17:56
Last Modified: 09 Jun 2019 17:56
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5538

Actions (login required)

View Item View Item