مکانیزم رمبش لس های گلستان

لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and رضایی, حامد and تقوی, سیده اعظم and اقایی, صدیقه زال (2013) مکانیزم رمبش لس های گلستان. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
HN10109180902.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مکانیزم رمبش لس های گلستان مکانیزم رمبش لس های گلستان
Persian Abstract: نتایج آزمایشات تحکيم روی لس های استان گلستان نشان دهنده وجود پتانسيل رمبندگي در آن هاست. شدت رمبش تابع نسبت پوكي اوليه، درصد رطوبت طبيعي و c درصد به دست آمد. ضریب فشردگي(۱3/۱ تا 5ميزان دست خوردگي است. رمبندگي خاک های لسي استان بين )خاک پس از رمبش در دو حالت خشک- اشباع c و اشباع تقریبا ً یکسان است و در حالت اشباع كاهش نسبت پوكي بيشتری در مقایسه با حالت خشک- اشباع به دست مي آید. نمونه های دست نخورده دارای پتانسيل رمبندگي بيشتری نسبت به نمونه های بازسازی شده است. با افزایش نسبت پوكي اوليه و افزایش رطوبت، ضریب فشردگي خاک لس بيشتر است. نشست تحکيم نمونه های با رطوبت طبيعي كمتر، از نمونه های با رطوبت طبيعي بيشتر، بالا تر است ولي در نمونه های اشباع ضریب فشردگي با رطوبت های طبيعي تقریبا ً یکسان است. بررسي ریزساختار لس نشان مي دهد كه رمبش خاک عمدتاً در اثر نيروهای سطح تماس كنترل مي شود و در درجه كمتر ممکن است بوسيله نيروهای سطح ذرات ایجاد شود.با افزایش رطوبت شدت رمبش لس كم مي شود و در حد رواني به صفر ميل مي كند. کلمات کلیدی: رمبندگی، لس، استان گلستان،تحکیم، ضریب فشردگی
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 10 Jun 2019 04:05
Last Modified: 10 Jun 2019 04:05
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5563

Actions (login required)

View Item View Item