پارامترهای هیدرولیکی جریان فوق بحرانی برروی شیب شکنهای قائم مجهز به مستهلک کننده ی شبکه ای

رئیسی, فریبا and کبیری سامانی, عبدالرضا and نوید مقیم, محمّد (2017) پارامترهای هیدرولیکی جریان فوق بحرانی برروی شیب شکنهای قائم مجهز به مستهلک کننده ی شبکه ای. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.

[img] Text
BII-00286-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: پارامترهای هیدرولیکی جریان فوق بحرانی برروی شیب شکنهای قائم مجهز به مستهلک کننده ی شبکه ای
Persian Abstract: شیبشکنها یکی از رایجترین سازههای هیدرولیکی جهت کاهش انرژی جنبشی در شبکههای آبیاری، آبراهههای فرسایشپذیر، شبکههای جمعآوری فاضلاب، تصفیهخانههای آب و سایر هستند. در کانالهای آبیاری پس از طرح و محاسبه ابعاد و مشخصات کانال، اگر شیب طبیعی زمین در قسمتهایی از مسیر تندتر از شیب مجاز کانال باشد و مخارج خاکریزی و تراکم در مقایسه با ایجاد پلههای آبشار بیشتر باشد، از شیبشکن استفاده میشود. گاه بهدلیل شرایط توپوگرافی، وجود دریچه قبل از شیبشکن، عدم وجود فاصلهی کافی بین شیبشکنهای متوالی و نیز در بالادست پلههای سرریز پلکانی جریان در بالادست شیبشکنهای متوالی فوقبحرانی باقی میماند. از اینرو بررسی این نوع جریان در بالادست شیبشکنها حائز اهمیت است. در تحقیق حاضر با قراردادن مستهلککننده شبکهای بر روی تاج شیبشکن قائم میزان استهلاک انرژی و مشخصات جریان فوقبحرانی به صورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از اضافه نمودن این سازه استهلاک هرچه بیشتر انرژی و کاهش طول حوضچه آرامش بوده است. بررسی نتایج و مقایسه با مشخصات هیدرولیکی جریان زیربحرانی بر روی این سازهها نشان میدهد که میزان اتلاف انرژی در حالتی که جریان بالادست شیبشکن فوقبحرانی است کمتر ازاتلاف انرژی در شیبشکن با جریان زیربحرانی در بالادست میباشد. همچنین با افزایش عدد فرود جریان بالادست و کاهش تخلخل صفحات مشبک، در هر دو حالت جریان زیربحرانی و فوقبحرانی، طول خیسشدهی سازه افزایش مییابد. منتها شیب تغییرات طول خیسشدهی سازه در حالت زیر بحرانی بیشتر است.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 10 Jun 2019 06:46
Last Modified: 10 Jun 2019 06:46
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5776

Actions (login required)

View Item View Item