بررسی رفتار لرزهاي دوبعدي و سه بعدي سدهاي بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد-مخزن-فونداسیون

سجاد رودسري, محمد and سهرابی گیلانی, مرتضی and طیبی, کامران (2017) بررسی رفتار لرزهاي دوبعدي و سه بعدي سدهاي بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد-مخزن-فونداسیون. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.

[img] Text
BII-00292-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی رفتار لرزهاي دوبعدي و سه بعدي سدهاي بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد-مخزن-فونداسیون
Persian Abstract: در دهههاي اخیر پژوهشهاي بسیاري در زمینه مدلسازي عددي سدهاي بتنی وزنی انجام شده است، با این حال اکثر این پژوهشها، سد و محیط پیرامون آن را به صورت مدل ایدهآل دوبعدي در نظر گرفتهاند. با این وجود به نظر میرسد که در درههاي تنگ مدلسازي این سازهها به صورت دوبعدي میتواند به جوابهایی متفاوت با واقعیت منجر گردد. در این مقاله رفتار سهبعدي سد بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد -مخزن - فونداسیون تحت بارگذاريهاي استاتیکی و دینامیکی مورد مطالعه قرار گرفته است و تغییرمکان نسبی تاج سد به فونداسیون و پوش تنشهاي کششی و فشاري در آن، با مدل دوبعدي مقایسه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت که مقدار تغییرمکان نسبی تاج در مدلهاي سهبعدي نسبت به مدل دوبعدي عموماً کمتر بوده و الگوي توزیع پوش تنش و مقدار آن در دو حالت متفاوت است.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 10 Jun 2019 06:44
Last Modified: 10 Jun 2019 06:44
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5777

Actions (login required)

View Item View Item