مطالعه تئوری پرش هیدرولیکی دایرهای روی سطوح شیبدار با شیب معکوس

فاضلی, مصطفی and کبیری سامانی, عبدالرضا (2017) مطالعه تئوری پرش هیدرولیکی دایرهای روی سطوح شیبدار با شیب معکوس. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.

[img] Text
BII-00374-AB.pdf

Download (694kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مطالعه تئوری پرش هیدرولیکی دایرهای روی سطوح شیبدار با شیب معکوس
Persian Abstract: یکی از روشهای مؤثر در کاهش هزینه ساخت حوضچههای آرامش از نوع پرش هیدرولیکی، تغییر شکل هندسه حوضچه و یا استفاده از شیب معکوس جهت کاهش عمق ثانویه و طول پرش و همچنین افزایش افت انرژی در این حوضچهها است. از طرفی تغییر در هندسه حوضچه آرامش و یا شیب کف آن موجب تغییر شرایط ایجاد پرش و خصوصیات هیدرولیکی آن میشود. در پژوهش حاضر، تأثیر تغییر هندسه حوضچه به یک حوضچه آرامش دایرهای با تأثیر توأم شیب معکوس کف حوضچه بر وضعیت و مشخصات پرش هیدرولیکی مورد مطالعه قرارگرفته است. بدین منظور، با استفاده از مبانی تئوری حاکم بر پرش هیدرولیکی شامل اصول پیوستگی، اندازه حرکت و انرژی روابط تئوری برای نسبت اعماق مزدوج و افت نسبی انرژی استخراج گردیده است. نتایج بهدستآمده از مقایسههای انجامشده بر روی پارامترهای پرش هیدرولیکی دایرهای نشان میدهد که در این نوع پرش افزایش نسبت شعاعهای مزدوج موجب کاهش نسبت اعماق مزدوج و افزایش افت نسبی انرژی در مقایسه با حوضچههای مستطیلی میشود. همچنین با افزایش شیب معکوس مقادیر نسبت اعماق مزدوج کاهش و افت نسبی انرژی افزایش مییابد. دادههای آزمایشگاهی موجود، صحت روابط تئوری پرش هیدرولیکی دایرهای بر روی سطوح شیبدار با شیب معکوس را نشان میدهد.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 11 Jun 2019 05:43
Last Modified: 11 Jun 2019 05:43
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5950

Actions (login required)

View Item View Item