بررسی الگوی جریان در پاییندست جتهای موازی در حضور تیغههای جداکننده جریان

خاکی, ایمان and بی جن خان, محمد and کوچک زاده, صلاح and جهانشاهلو, منیژه (2017) بررسی الگوی جریان در پاییندست جتهای موازی در حضور تیغههای جداکننده جریان. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.

[img] Text
BII-00421-AB.pdf

Download (893kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی الگوی جریان در پاییندست جتهای موازی در حضور تیغههای جداکننده جریان
Persian Abstract: یکی از روشهای کنترل جریان در شبکههای آبیاری، استفاده از دریچههای کشویی است. در کانالهای عریض به دلیل سختی در مانور دریچههای کشویی، مسائل اقتصادی و بهرهبرداری، بهجای استفاده از یک دریچه منفرد، تعدادی دریچه کشویی بهصورت موازی تعبیه میشود. عدم وجود مطالعات آزمایشگاهی در این زمینه، شناخت الگوی جریان پاییندست را عملاً غیرممکن ساخته است. در این پژوهش اثر تیغههای جداکننده جریان بر الگوی جریان پاییندست دریچهها موردبررسی قرار گرفت و شرایط جریان به وسیله تصاویر مناسب نشان داده شده است. بهمنظور بررسی الگوی جریان، با در نظر گرفتن دو و سه دریچه کشویی موازی و با جاگذاری تیغههای جداکننده جریان در پاییندست دریچهها، شرایط هیدرولیکی مختلف شامل نسبتهای متفاوت بازشدگی اعمال شد. نتایج نشان میدهد که صرفنظر از تعداد دریچههای موازی، وجود تیغه جداکننده باعث انتقال آشفتگی و گردابه به پاییندست جریان و همچنین افزایش محدوده جریان آزاد دریچههای کشویی موازی میشود .
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 11 Jun 2019 05:46
Last Modified: 11 Jun 2019 05:46
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5960

Actions (login required)

View Item View Item