بررسی عددی تأثیر فاصله و شکل مقطع پایههای مجاور موازی جریان بر آبشستگی بستر ماسهای پیرامون پایههای پل

حسنزاده, یوسف and تمیزی, علی and کاردان, نازیلا (2017) بررسی عددی تأثیر فاصله و شکل مقطع پایههای مجاور موازی جریان بر آبشستگی بستر ماسهای پیرامون پایههای پل. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.

[img] Text
BII-00444-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی عددی تأثیر فاصله و شکل مقطع پایههای مجاور موازی جریان بر آبشستگی بستر ماسهای پیرامون پایههای پل
Persian Abstract: آبشستگی پیرامون پایههای پل براثر ایجاد جریان متلاطم در اطراف پایه ایجاد میشود. دو عامل گردابه نعل اسبی در بالادست و گردابه بر خاستگی در پاییندست پایه که در اثر آشفتگی جریان در محیط پایه ایجاد میشوند، در بستر ماسهای ایجاد آبشستگی میکنند. در این پژوهش به بررسی عددی تأثیر نحوه چیدمان جفتپایهها پرداختهشده است. مدلسازی عددی توسط نرمافزار FLOW-3D انجامشده است. مدلهای طراحیشده با دو شکل مقطع استوانهای و مرکب در حالت چیدمان موازی جهت جریان در 5 فاصله متغیر میباشد. الگوی جریان اطراف پایهها، میزان گسترش آبشستگی، تأثیر فاصله بر الگوی آبشستگی و عمق آبشستگی موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد پایه اول بهعنوان سپری برای پایه دوم عمل کرده و عدم امکان ترمیم جریان شکافته شده در فاصله بین پایهها باعث کاهش میزان آبشستگی در پایه دوم شده است. همچنین تداخل جریانهای گردابی بر خاستگی پایه اول و نعل اسبی پایه دوم اثرات پدیده را کاهش میدهد.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 11 Jun 2019 06:41
Last Modified: 11 Jun 2019 06:41
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5964

Actions (login required)

View Item View Item