شبیهسازي الگوي جریان و پروفیل سطح آب بر روي سرریز پلکانی با فلوئنت

طاطار, سراجالدین and اژدري, خلیل and حسینی, سیدحسین and گنجی نوروزي, زهرا (2017) شبیهسازي الگوي جریان و پروفیل سطح آب بر روي سرریز پلکانی با فلوئنت. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.

[img] Text
BII-00458-AB.pdf

Download (4MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: شبیهسازي الگوي جریان و پروفیل سطح آب بر روي سرریز پلکانی با فلوئنت
Persian Abstract: یکی از فاکتورهاي مهم در بررسی عملکرد سرریزهاي پلکانی تغییرات الگوي جریان و پروفیل سطح آب در آن ها است که با توجه به رژیم جریان در روي پله ها و تلاطم جریان برداشت پروفیل سطح آب مشکل خواهد بود. در این تحقیق هدف شبیه سازي عددي الگوي جریان و پروفیل سطح آب در شرایط هندسی و هیدرولیکی مختلف با استفاده از مدل عددي فلوئنت می باشد. شبیه سازي عددي نتایج با مدل هاي آشفتگی مختلف انجام گردید و مقایسه نتایج عددي و آزمایشگاهی مربوط به عمق جریان در ابتدا و انتهاي % بهترین عملکرد را دارد، طوري که خطاي آن کوچکتر مساوي 10 k  (RNG) پله ها براي مدل هاي مختلف نشان داد که مدل 0 مترمکعب بر ثانیه) الگوي جریان در روي / بود. نتایج عددي مربوط به الگوي جریان نشان داد که در دبی هاي بالا (براي مثال 027 0 مترمکعب بر ثانیه)رژیم جریان از نوع ریزشی می باشد. با ایجاد لبه / پله ها از نوع غیرریزشی و در دبی هاي پایین (براي مثال 0024 در روي پله ها ، هواگیري جریان در مقایسه با حالت بدون لبه زودتر اتفاق میافتد، اختلاط هوا با آب باعث خواهد شد که افزایش تراز سطح آب را به دنبال دارد. همچنین با افزایش ضخامت لبه سرریز، هواگیري جریان سریع تر اتفاق میافتد.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 11 Jun 2019 06:43
Last Modified: 11 Jun 2019 06:43
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5967

Actions (login required)

View Item View Item