مدلسازي و طراحی سیستم تخلیه کننده تحتانی سد چایلیبا لحاظ مولفه هاي خطرپذیري

شعبانی, بهروز and حسنی, امین and میرزایی, افراسیاب and فرهنگ, مهران and امیدوار, آرش (2017) مدلسازي و طراحی سیستم تخلیه کننده تحتانی سد چایلیبا لحاظ مولفه هاي خطرپذیري. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.

[img] Text
BII-00473-AE.pdf

Download (617kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مدلسازي و طراحی سیستم تخلیه کننده تحتانی سد چایلیبا لحاظ مولفه هاي خطرپذیري
Persian Abstract: هدف از این پژوهش طراحی بهینه ابعاد و مشخصات سیستم تخلیه کننده تحتانی سد چایلی می باشد. در این راستا این سیستم طوري طرح گردیده که با بازشدگی کامل دریچه ها براي حداکثر آبگذري ( 120 متر مکعب بر ثانیه) ، مدت زمان تخلیه مخزن برابر با 78,2 روز (حدود 2 ماه ونیم) خواهد بود. چنانچه دبی غیر کنترل شده از تخلیه کننده عبور نماید (بازگشایی کامل دریچه از رقوم نرمال تا تخلیه کامل مخزن)، زمان تخلیه مخزن 75 روز می باشد. در شروع تخلیه مخزن، سطح آب در مخزن برابر رقوم عادي بهرهبرداري فرض می شود. در طول زمان تخلیه مخزن، فرض میشود که جریان ورودي به مخزن برابر حداکثر متوسط آورد ماهانه یا دو برابر متوسط سالانه (هر کدام که بزرگتر است) میباشد. در سد چایلی 172/ 12 متر مکعب بر ثانیه می باشد) و متوسط سالانه ( 7 / 32 میلیون مترمکعب در اردیبهشت ماه و معادل 25 / حداکثر متوسط آورد ماهانه ( 8 12 متر مکعب بر ثانیه به عنوان دبی ورودي به مخزن در هنگام تخلیه / 5 متر مکعب بر ثانیه)می باشد. بنابراین، دبی 25 / میلیون متر مکعب و معادل 48 169 متر مخزن / مدنظر قرار گرفته است. طراحی تخلیه کننده تحتانی به صورتی انجام گرفته است که بتوان دبی 120 متر مکعب بر ثانیه را در رقوم 4 نسبت به سطح دریا تامین نمود. با توجه به ظرفیت تخلیه کننده تحتانی نیازي به استفاده از دیگر سازههاي سد نظیر آبگیر آبیاري جهت تخلیه سریع مخزن وجود نخواهد بود.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 11 Jun 2019 07:00
Last Modified: 11 Jun 2019 07:00
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5971

Actions (login required)

View Item View Item