مطالعه آزمایشگاهی اثر مانع بر سرعت پیشروی جریان گلآلود در مخازن سدها

کشتکار, شیوا and ایوبزاده, سید علی and قدسیان, مسعود (2017) مطالعه آزمایشگاهی اثر مانع بر سرعت پیشروی جریان گلآلود در مخازن سدها. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.

[img] Text
BII-00505-AB.pdf

Download (772kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مطالعه آزمایشگاهی اثر مانع بر سرعت پیشروی جریان گلآلود در مخازن سدها
Persian Abstract: امروزه نقش جريانگلآلود در انتقال و رسوبگذاري در مخازن سدها بهويژه در نزديکی ديواره سد در محل قرارگيري سازههايی مانند آبگيرهاي تحتانی و همچنين اهميت جريان گلآلود در کاهش عمر مفيد مخازن برکسی پوشيده نيست. بنابراين شناخت هيدروليکی اين جريان میتواندکمک شايانی به کنترل آن در مخازن سدها باشد. در اين مطالعه به بررسی آزمايشگاهی سرعت پيشروي جريان گلآلود، در طول مخزنی به عرض 11 سانتیمتر،که داراي يک شکست شيب ناگهانی در طول بسترخود میباشد، پرداخته شده است و همچنين اثر وجود مانع در کنترل آن، در حالتی که جريان با غلظتهاي مختلف وارد کانال میگردد، بررسی گرديده است. نتايج نشان میدهند که وجود مانع باعث کاهش 11 تا 56 درصدي سرعت پيشروي جريان در طول مخزن میگردد و همچنين، رابطه خطی سرعت پيشروي جريان و عدد فرود چگالی پيشانی جريان گلآلود حاکی از رژيم زيربحرانی در اين ناحيه از جريان گلآلود میباشد.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 04:04
Last Modified: 12 Jun 2019 04:04
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5981

Actions (login required)

View Item View Item