بررسی سرعت شعاعی،مماسی و محوری در حوضچه ی رسوبگیر گردابی

نورالهی, محمد and شیخ رضازاده نیکو, ندا and نقی ضیائی, علی (2017) بررسی سرعت شعاعی،مماسی و محوری در حوضچه ی رسوبگیر گردابی. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.

[img] Text
BII-00524-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی سرعت شعاعی،مماسی و محوری در حوضچه ی رسوبگیر گردابی
Persian Abstract: حوضچه رسوبگیر گردابی سازهای کارآ برای حذف رسوبات بار بستر و بار معلق درشت دانه میباشند. در این مطالعه به بررسی آزمایشگاهی راندمان جریان حوضچه برای دبی های مختلف ) 22 8 لیتر درثانیه( پرداخته شده و میدان جریان اعم از مولفههای سرعت مماسی، سرعت شعاعی و سرعت محوری در حوضچه با برداشت سرعت - سنج ADV مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج دبی 22 لیتر در ثانیه با نتایج اطهر و همکاران مقایسه گردید. تطابق مناسبی میان نتایج آزمایشگاهی پژوهش حاضر و 85 درصد می باشد. با بررسی / 81 و 523 /385 ،51/ 11 و 22 لیتر در ثانیه به ترتیب 521 ، نتایج اطهر بجز در نزدیکی روزنه وجود داشت. راندمان جریان برای دبی های 8 رفتار جریان در مقاطع عرضی ملاحظه گردید که جریان ثانویه قوی در مقاطع عرضی منجر به پیدایش گردابههای ساعتگرد و پادساعتگردی شده که باعث تهنشینی ذرات رسوبی در کف و شسششوی آن به سمت روزنه در کناره های دیواره و در برخی از مقاطع میانی منجر به دام افتادن ذره در گردابه میانی شده و در نهایت به سمت روزنه رانده میشوند. همچنین، سرعت مماسی تاثیر عمده ای بر رفتار جریان در حوضچه رسوبگیر گردابی ) VSB ( دارد و منجر به چرخش جریان در داخل حوضچه شده و درنتیجه مسیر حرکت ذره افزایش یافته و بر اثر به دام افتادن در گردابه های عرضی به سمت روزنه رانده می شود که از جمله ویژگی های بارز این حوضچه ها است.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 04:05
Last Modified: 12 Jun 2019 04:05
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5984

Actions (login required)

View Item View Item