بررسی میدان جریان، تنش برشی و آبشستگی حول پایه استوانهای با استفاده از مدل SSIIM عددی و سه بعدی

توکلی, شیوا and مقیم, محمد نوید (2017) بررسی میدان جریان، تنش برشی و آبشستگی حول پایه استوانهای با استفاده از مدل SSIIM عددی و سه بعدی. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.

[img] Text
BII-00551-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی میدان جریان، تنش برشی و آبشستگی حول پایه استوانهای با استفاده از مدل SSIIM عددی و سه بعدی
Persian Abstract: امروزه مساله آبشستگی یکی از مسائل مهم در علم مهندسی رودخانه و مهندسی سواحل میباشد. به طوریکه اکثر تخریبها در اثر وجود این پدیده به وقوع میپیوندند. وجود سازههاي هیدرولیکی در بستر رودخانهها باعث برهم زدن مرفولوژي و هیدرولیك جریان رودخانه میشود و بدین ترتیب این سازه ها همواره در معرض اثرات مخرب آشفتگی جریان بویژه آبشستگی قرار خواهند داشت. دقت پیشگویی الگوي آبشستگی، به طور بسیار زیادي به شناخت الگوي جریان اطراف سازه و حرکت رسوب محدوده گودال آبشسته وابسته است. در مطالعه حاضر جهت بررسی میدان یك مدل سه بعدي SSIIM به کار گرفته شده است. مدل SSIIM جریان، تنش برشی و آبشستگی حول پایه استوانهاي مدل عددي سه بعدي هیدرودینامیکی و انتقال رسوب بر مبناي روش حجم محدود میباشد. براي مدلسازي و صحت سنجی از اطلاعات تحقیق آزمایشگاهی پوراحمدي قابلیت شبیهسازي سه بعدي میدان جریان و رسوب اطراف پایه استوانهاي SSIIM 1390 ( استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که نرم افزار ( را با دقت بالایی دارا است.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 04:06
Last Modified: 12 Jun 2019 04:06
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5986

Actions (login required)

View Item View Item