بررسی آزمایشگاهی اثر کجشدگی پایه پل مستطیلی و شکل هیدروگراف برعمقآبشستگی

طاطار, ابراهیم and بهنام طلب, احسان and قدسیان, مسعود (2017) بررسی آزمایشگاهی اثر کجشدگی پایه پل مستطیلی و شکل هیدروگراف برعمقآبشستگی. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.

[img] Text
BII-00582-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی آزمایشگاهی اثر کجشدگی پایه پل مستطیلی و شکل هیدروگراف برعمقآبشستگی
Persian Abstract: در این تحقیق بررسی آبشستگی ناشی از جریان غیردائمی اطراف پایه پل مستطیل شکل با استفاده از یک مدل آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایح تحلیل ابعادی، در این تحقیق اثر دو پارامتر زاویه کجشدگی پایه پل و نیز زمان رسیدن به پیک هیدروگراف بر آبشستگی اطراف پایه پل مورد بررسی قرار گرفته است. در این آزمایشات 2 زاویه کج شدگی به سمت بالادست، دو زاویه به سمت پاییندست و زاویه قائم مورد بررسی قرار گرفت. 1 تانجام شدند. نتایج نشان داد با افزایش زاویه / 0 و 00 /52 ،0/20 ،0/ آزمایشات با هیدروگرافهایی با نسبت زمان پیک هیدروگراف به زمان کل برابر 22 پایه به سمت بالادست حداکثر عمق حفره آبشستگی که در بالادست آن شکل میگیرد افزایش مییابد. تغییر زاویه پایه پل به سمت پاییندست تاثیر چندانی بر حداکثر عمق آبشستگی ندارد. هرچقدر نسبت زمان پیک هیدروگراف به زمان کل کمتر باشد حفره آبشستگی زودتر به مقدار حداکثر خود میرسد. همچنین در هیدروگرافهایی با پیک یکسان ولی زمان رسیدن به پیک متفاوت، دارای حداکثر عمق آبشستگی تقریباً یکسان هستند.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 04:07
Last Modified: 12 Jun 2019 04:07
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5989

Actions (login required)

View Item View Item