بررسی آزمایشگاهی تأثیر ارتفاع و تغییرات زبری سرریز لبه پهن بر ضریب دبی جریان

فتحیان, حسین and قرشی زاده, فاطمه and مهدی پور, تیرنا (2017) بررسی آزمایشگاهی تأثیر ارتفاع و تغییرات زبری سرریز لبه پهن بر ضریب دبی جریان. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.

[img] Text
BII-00653-AB.pdf

Download (931kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی آزمایشگاهی تأثیر ارتفاع و تغییرات زبری سرریز لبه پهن بر ضریب دبی جریان
Persian Abstract: شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر ضریب جریان از مسائل مهم در بهره برداری از سازههای هیدرولیکی میباشد. در این تحقیق اثر زبری سرریز بر ضریب جریان مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از مدل فیزیکی یک سرریز لبه پهن ساخته شده، سپس با تغییر ارتفاع سرریز و نصب زبری تاج و تغییرات دبی، عدد فرود، عمق آب بالادست و دیگر پارامترهای هیدرولیکی مورد شبیهسازی قرارگرفت. آزمایشات انجام شده نشان داد که با وجود زبری و افزایش آن ضریب دبی کاهش پیدا میکند به طوریکه بیشترین میزان ضریب جریان برای حالت بدون زبری مقدار 342 / 0 و کمترین مقدار آن برای زبری 0075 / 0 مقدار 301 / 0 میباشد. افزایش زبری علاوه بر کاهش میزان ضریب دبی منجر به کاهش عدد فرود نیز شده است، به طوریکه بیشترین میزان عدد فرود برای مدل بدون زبری با مقدار 9103 / 0 وکمترین میزان عدد فرود مقدار 4896 / 0 برای حالت بیشترین زبری 0076 / 0 اتفاق افتاد دلیل این کاهش تأثیر زبری بر کاهش میزان سرعت جریان میباشد.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 04:43
Last Modified: 12 Jun 2019 04:43
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5996

Actions (login required)

View Item View Item