پیش بینی بیشینه عمق آبشستگی در محل پل در حالت جریان تحت فشار با استفاده از شبکهی عصبی مصنوعی

قنبری نمین, سینا and صفرزاده, اکبر and زراتی, امیررضا (2017) پیش بینی بیشینه عمق آبشستگی در محل پل در حالت جریان تحت فشار با استفاده از شبکهی عصبی مصنوعی. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.

[img] Text
BII-00712-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: پیش بینی بیشینه عمق آبشستگی در محل پل در حالت جریان تحت فشار با استفاده از شبکهی عصبی مصنوعی
Persian Abstract: در زمان سیلاب، عرشه اکثر پلها در اثر افزایش زیاد عمق جریان، به طور کامل مستغرق شده و یا قسمتی از آنها زیر آب فرو میرود. در اثر این پدیده، آبشستگی در زیر عرشه بصورت آبشستگی تحت فشار رخ خواهد داد. برای شناخت این پدیده، مطالعات آزمایشگاهی توسط محققین قبلی انجام گرفته که نتیجهی آنها، استخراج معادلات رگرسیونی متفاوتی برای تخمین عمق آبشستگی بیشینه تحت فشار در زیر عرشهی پل میباشد. مقایسهی روابط ارائه شده نشان میهد که هیچکدام از آنها به دلیل پیچیدگی ماهیت مسئله دارای جواب مطلوب نمیباشند. در این پژوهش، دادههای آزمایشگاهی برداشت شده توسط Umbrell و همکاران در سال 1991 و همچنین دادههای آزمایشگاهی Arneson در سال 1991 ، با استفاده از شبکهی عصبی MLP توسعه یافته مدل سازی شده است. نتایج حاصل از مدل سازی نشان میدهد که ضریب همبستگی شبکهی عصبی، برای دادهای Umbrell 8991 و برای دادهای ،) و همکاران ) 1991 Arneson 8991 میباشد. این در حالی است که ،)1991( ضریب همبستگی معادله تجربی Umbrell و همکاران در سال 1991 به عنوان بهترین مدل رگرسیونی، برای دادههای Umbrell و همکاران ) 1991 ( و همچنین داده- های Arneson 1991 (، به ترتیب برابر 8910 و 8900 میباشد.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 04:51
Last Modified: 12 Jun 2019 04:51
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6005

Actions (login required)

View Item View Item