مقایسه تئوری شواهد و احتمالات در تحلیل عدم قطعیت طراحی سیستمهای کنترل سیلاب

بهروز, معصومه and علیمحمدی, سعید (2017) مقایسه تئوری شواهد و احتمالات در تحلیل عدم قطعیت طراحی سیستمهای کنترل سیلاب. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017, September 2017, Ardabil, Iran.

[img] Text
BJC-00147-AB.pdf

Download (678kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مقایسه تئوری شواهد و احتمالات در تحلیل عدم قطعیت طراحی سیستمهای کنترل سیلاب
Persian Abstract: به طور کلی، عدم قطعیت ناشی از تصادفی بودن ذاتی پدیدهها یا کمبود اطلاعات در خصوص آنها است. در مدلسازی هیدرولیکی سیستمهای منابع آب این عدم قطعیتها در فرمولبندی مدلها و تخمین پارامترها ظاهر میشوند. تحلیل مسائلی که تنها شامل عدم قطعیت ذهنی یا تنها شامل عدم قطعیت ذاتی هستند، تحلیل عدم قطعیت سطح یک نامیده میشود. در حالیکه اگر در تحلیل عدم قطعیت ذاتی با پارامترهایی با عدم قطعیت ذهنی روبرو باشیم، تحلیل عدم قطعیت را سطح دو مینامند. به طور معمول، تئوری احتمالاتی برای تحلیل هر دو نوع عدم قطعیت ذاتی و ذهنی مورد استفاده قرار میگیرد. به علت برخی محدودیتهای روش احتمالاتی، روشهای نوینی مانند تئوری شواهد معرفی گردیدهاند.در این مقاله، به عنوان نمایش کاربرد روشها طراحی یک گوره کنترل سیلاب مورد بررسی قرار گرفته و ارتفاع گوره به عنوان متغیر خروجی مدنظر بوده است. در اینجا فرض شده که برخی پارامترهای ورودی مسئله دارای عدم قطعیت ذهنی و برخی دارای عدم قطعیت سطح دو هستند. بر اساس نتایج حاصل چنین می توان گفت که به طور کلی وقتی با عدم قطعیت ذهنی روبرو هستیم تئوری شواهد پاسخهای منطقیتری به سوالات موجود میدهد.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 05:27
Last Modified: 12 Jun 2019 05:27
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6051

Actions (login required)

View Item View Item