مدلسازی نفوذ شوری در منابع آب زیرزمینی با استفاده از Visual MODFLOW مطالعه موردی: دشت اراک

جباری, احسان and فتحی, مهسا (2017) مدلسازی نفوذ شوری در منابع آب زیرزمینی با استفاده از Visual MODFLOW مطالعه موردی: دشت اراک. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.

[img] Text
BIG-00190-AC.pdf

Download (812kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مدلسازی نفوذ شوری در منابع آب زیرزمینی با استفاده از Visual MODFLOW مطالعه موردی: دشت اراک
Persian Abstract: آبهای زیرزمینی به طور روزافزون در معرض بهرهبرداری بیش از حد و آلودگی در بسیاری از نقاط جهان قرار دارند. حوضه آبریز تالاب میقان یکی از مناطق مهم استان مرکزی میباشد. بررسی نقشههای همافت تهیه شده در محیط GIS در این منطقه نشان میدهد که استخراج بیش از حد از چاههای بهرهبرداری جهت مصارف آبیاری اراضی، شرب و صنعت باعث پیشروی آب شور و آلوده شدن چاهها در برخی از قسمتهای آبخوان شده است. بهمنظور بررسی وضعیت آبخوان منطقه از نظر کمی و کیفی از مدل عددی Visual MODFLOW استفاده شده است. پس از شبیهسازی اولیه جریان، مدل با استفاده از اطلاعات تراز آب چاههای منطقهای برای حالت پایدار کالیبره گردید. نتایج حاصل از کالیبراسیون نشان میدهد که خطای میان تراز محاسبه شده و مشاهده شده در حد مطلوب میباشد. سپس با استفاده از دادههای منیزیم، سدیم، Ph و tds مدلسازی کیفی انجام شد و نفوذ آب شور به سفره ساحلی بررسی شد. یونهای مذکور بطور تقریباً یکسانی در نقاط نمونه برداری افزایش یافتهاند. بیشترین غلظت این یونها در نواحی مرکزی و در حوالی دریاچه میقان می باشد. نمودار افت سطح ایستابی سفره تا چهار سال آینده با ادامه روند برداشت کنونی پیشبینی شده و تغییرات کمی جریان با در نظر گرفتن چند سناریو مدیریتی بررسی شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عینی نمودارهای افت سطح آب در چهار سال آینده نشان میدهند که عموماً افت در تمام نقاط منطقه ایجاد خواهد شد. بیشترین میزان افت سفره در بخشهای مرکزی، جنوب و جنوب غربی وبرخی از بخشهای شمالی است که بیشترین تمرکز چاههای کشاورزی و بهرهبرداری در آن نواحی واقع گردیدهاست.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 06:13
Last Modified: 12 Jun 2019 06:13
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6086

Actions (login required)

View Item View Item