تدوین مدلی ترکیبی عصبی بایوژن جهت پیش بینی تراز سفره های آب زیرزمینی )مطالعه - موردی: دشت سیدان فاروق(

خیری, مهدی and قدم پور, زهرا (2017) تدوین مدلی ترکیبی عصبی بایوژن جهت پیش بینی تراز سفره های آب زیرزمینی )مطالعه - موردی: دشت سیدان فاروق(. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.

[img] Text
BIG-00440-AB.pdf

Download (838kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تدوین مدلی ترکیبی عصبی بایوژن جهت پیش بینی تراز سفره های آب زیرزمینی )مطالعه - موردی: دشت سیدان فاروق(
Persian Abstract: به دلیل خشکسالیهای متوالی در دهه اخیر بالاخص در نواحی جنوبی کشور، سفره آبهای زیرزمینی به دلیل اینکه کمتر از آبهای سطحی در معرض تبخیر، آلودگی و هدررفت هستند بیشتر از سایر منابع آبی دیگر مورد توجه هستند. در مطالعه پیشرو از مدل ترکیبی شبکههای عصبی مصنوعی و الگوریتم بایوژن جهت پیش بینی تراز آبهای زیرزمینی استفاده شد. ماهیت انتخاب مدل برتر در الگوریتم بایوژن، انعطاف خوبی به شبکه عصبی مصنوعی میداد تا وزنهای خود را بصورت هدایتیافتهتری تعدیل نماید. مدل تلفیقی پیشنهادی روی 21 حلقه چاه واقع در منطقه سیدان فاروق استان فارس در قالب دو مدل اجرا شد. بدین صورت که حلقه چاهی که بیشترین تطابق بین - متغیرهای مستقل و وابسته داشت جهت مدلسازی انتخاب شد. مدل دوم نیز با میانگینگیری از دادههای متناظر تمامی حلقه چاهها ایجاد گردید. نتایج نشان دادند علیرغم قابل قبول بودن پیشبینی های شبکه عصبی، شبکه تلفیقی عصبی بایوژن نتایج بهتر و منسجمتری ارائه میکند.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 06:15
Last Modified: 12 Jun 2019 06:15
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6092

Actions (login required)

View Item View Item