مقایسه روش برنامه ریزی بیان ژن و شبکه عصبی بیزین در مدل سازی تراز آب زیرزمینی )مطالعه موردی: دشت ارومیه(

صادقیان آقکندی, مرضیه and رضایی, حسین and بهمنش, جواد and خان محمدی, ندا (2017) مقایسه روش برنامه ریزی بیان ژن و شبکه عصبی بیزین در مدل سازی تراز آب زیرزمینی )مطالعه موردی: دشت ارومیه(. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.

[img] Text
BIG-00455-AB.pdf

Download (694kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مقایسه روش برنامه ریزی بیان ژن و شبکه عصبی بیزین در مدل سازی تراز آب زیرزمینی )مطالعه موردی: دشت ارومیه(
Persian Abstract: اساس برنامه ریزی های منابع آب بر پایۀ حجم آب قابل استحصال در آبخوان است و برآورد دقیق این حجم از آب زیرزمینی کمک شایانی به توسعه می کند . در این مطالعه، از مدل شبکه عصبی بیزین و روش برنامه ریزی بیان ژن برای مدل سازی سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت ارومیه استفاده شده است. در تحلیل حاضر مدل سازی تراز سطح آب زیرزمینی در مقیاس زمانی ماهانه در نظر گرفته شد تا بهترین حالت ممکن جهت مدل سازی انتخاب گردد. مدل سازی ها با استفاده از داده های تراز آب زیرزمینی دشت ارومیه در دوره زمانی 1394 - 1360 انجام پذیرفت. کارایی مدل ها با استفاده از معیار خطای، ضربی تبیین ) R2 ( و جذر میانگین مربعات خطا ) RMSE ) محاسبه شد. مقایسه مدل ها نشان داد که شبکه عصبی بیزین با ضریب تبیین ) 923 / 0( و جذر میانگین مربعات خطا ) 3374 / 0 ( بهترین نتیجه را از داده های هیدرو گراف ماهانه تراز آب زیرزمینی نسبت به مدل برنامه ریزی بیان ژن داشته است.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 06:17
Last Modified: 12 Jun 2019 06:17
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6098

Actions (login required)

View Item View Item