برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور با استفاده از مدل رگرسیون کمترین مربعات فازی

زراعتی نیشابوری, سپیده and پور رضا بیلندی, محسن and خاشعی سیوکی, عباس and شهیدی, علی (2017) برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور با استفاده از مدل رگرسیون کمترین مربعات فازی. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.

[img] Text
BIG-00482-AC.pdf

Download (683kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور با استفاده از مدل رگرسیون کمترین مربعات فازی
Persian Abstract: ایران به علت قرار گرفتن در منطقهی خشک و نیمهخشک، ازنظر منابع آب وضعیت نامطلوبتری نسبت به متوسط دنیا دارد، ازاینرو آبهای زیرزمینی، منبع مهم تأمین آب مصرفی در بخشهای مختلف است. دشت نیشابور یکی از مهمترین دشتهای پرآب در استان خراسان رضوی می- باشد که نقش مهمی در تولید محصولات کشاورزی ایفا میکند. برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی باعث ایجاد متوسط افت 74 سانتیمتر در سال شده است. استفادهی بهینه از منابع آب زیرزمینی مستلزم احاطهی علمی و مدیریت صحیح این منابع آبی است. لذا در پژوهش حاضر کارایی رهیافت رگرسیون کمترین مربعات فازی در برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور پارامترهای تراز آب، حجم آب تخلیهشده استحصالی و میانگین بارندگی ماهیانه با اعمال تأخیر زمانی یک تا دوماهه در یک مدل رگرسیون کمترین فازی گنجانده شد. نتایج پژوهش نشان داد بهترین دقت در ماه خرداد با 34 / 5 = ERMS ، 41 / 5 = MAE و 83 / 0 = 2R بود. علیرغم کاهش شدید باران در این فصل تابستان، اعمال ورودیهای با تأخیر یک تا دوماهه نتایج خوبی در پیشبینی سطح آب داشت.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 06:17
Last Modified: 12 Jun 2019 06:17
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6100

Actions (login required)

View Item View Item