شناسایی مناطق مناسب برای تغذیهی مصنوعی آبهای زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از )ANP( روش فرآیند تحلیل شبکها

اقبالی لرد, زهرا and رسولزاده, علی and کانونی, امین and عابدی, آرمین (2017) شناسایی مناطق مناسب برای تغذیهی مصنوعی آبهای زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از )ANP( روش فرآیند تحلیل شبکها. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.

[img] Text
BIG-00518-AB.pdf

Download (726kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: شناسایی مناطق مناسب برای تغذیهی مصنوعی آبهای زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از )ANP( روش فرآیند تحلیل شبکها
Persian Abstract: بهرهبرداري بيرويه از سفرههاي آب زيرزميني، در سالهاي اخير باعث افت شديد سطح آبهاي زيرزميني كشور شده است. يكي از روشهاي براي GIS مديريت منابع آب كه در سالهاي اخير كاربرد وسيعي يافته است، استفاده از روش تغذيهي مصنوعي ميباشد. در اين مطالعه از فناوري شناسايي مناطق مناسب تغذيهي مصنوعي دشت اردبيل استفاده شده است. براي اين منظور، پارامترهاي زمينشناسي، شيب، ضخامت لايهي غيراشباع، بافت خاک، آبدهي ويژه، تراكم زهكشي و كاربري اراضي انتخاب گرديد. سپس لايههاي اطلاعاتي مربوط به اين پارامترها، به روش فرآيند تحليل شبكهاي وزندهي شدند و با تلفيق و همپوشاني لايهها، نقشهي پهنههاي مناسب براي تغذيه مصنوعي حاصل گرديد. نتايج نشان داد نواحي نيمهي )ANP( جنوبي و بخشي از مناطق شرقي و شمال غربي كه داراي شيب ملايم و دشت آبرفتي با عمق زياد هستند، مناسبترين مكانها براي تغذيهي مصنوعي دشت ميباشند.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 06:18
Last Modified: 12 Jun 2019 06:18
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6101

Actions (login required)

View Item View Item