پیشبینی سطح آب زیرزمینی دشت تبریز با استفاده از مدل شبکه عصبی، عصبی-فازی و عصبی موجک

کریمی, فاطمه and بیات ورکشی, مریم (2017) پیشبینی سطح آب زیرزمینی دشت تبریز با استفاده از مدل شبکه عصبی، عصبی-فازی و عصبی موجک. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.

[img] Text
BIG-00529-AB.pdf

Download (911kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: پیشبینی سطح آب زیرزمینی دشت تبریز با استفاده از مدل شبکه عصبی، عصبی-فازی و عصبی موجک
Persian Abstract: لزوم توجه به آبهای زیرزمینی و مدیریت بهینه آن برای کشوری با موقعیت ایران امری لازم است. مدیریت بهینه آبهای زیرزمینی مستلزم داشتن اطلاعات دقیقی از تغییرات سطح آب زیرزمین است. هدف از پژوهش حاضر پیشبینی سطح آب زیرزمینی دشت تبریز با کمک مدل شبکههای عصبی، سیستم استنتاج فازی-عصبی و عصبی-موجک با استفاده از ورودی سری زمانی دادههای سطح آب زیرزمینی است. نتایج نشان داد که عملکرد مدل عصبی- موجک در شبیهسازی سطح آب زیرزمینی بهتر از سایر روشها بود. بهطوری که مقدار مجذور میانگین مربعات خطای نرمال 0 بدست آمد. پس از روش عصبی- موجک، مدلهای عصبی و / 0 و 99 / و ضریب همبستگی در مدل عصبی-موجک به ترتیب 001 )NRMSE( عصبی- فازی بهترتیب در اولیتهای بعدی قرار داشتند..
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 06:19
Last Modified: 12 Jun 2019 06:19
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6103

Actions (login required)

View Item View Item