بررسی تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی )مطالعه ی موردی آبخوان اردبیل- محدوده پیله سهران(

حسنلی, سيد اميرمحمد and کاردان مقدم, حميد and ایمانی اميرآباد, سميه and مریدنژاد, عليرضا and عليزاده, محمدجواد (2017) بررسی تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی )مطالعه ی موردی آبخوان اردبیل- محدوده پیله سهران(. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.

[img] Text
BIG-00558-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی )مطالعه ی موردی آبخوان اردبیل- محدوده پیله سهران(
Persian Abstract: استفاده از منابع آب زیرزمينی با توجه به تغييرات زمانی و مکانی بارندگی، یکی از منابع در دسترس و مطمئن جهت بهره- برداري میباشد. لزوم صيانت و حفظ این منابع جهت بهرهبرداري بخصوص از نقطه نظر کيفی حائز اهميت است. در این مطالعه به بررسی روند تغييرات پارامترهاي کيفی دو چاه نمونهبرداري در منطقه پيلهسهران که در حال حاضر به عنوان شبکه پائين دست سد پيلهسهران در مجاورت اردبيل است انجام شد. روند تغييرات کيفيت آب هاي زیرزمينی منطقه ي پيله سهران واقع در آبخوان دشت اردبيل طی سالهاي ) 1392 – 1374 ( با استفاده از آزمون ناپارامتري مان-کندال تحليل شد. نتایج تحليل روند کيفی در دو چاه نمونهبرداري نشان داد که پارامتر pH در چاه شماره یک و پارامترهاي EC, TDS ، سولفات، کلر، سدیم و کلسيم در طی دوره ي نمونه برداري داراي روند افزایشی بودهاند.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 06:20
Last Modified: 12 Jun 2019 06:20
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6105

Actions (login required)

View Item View Item