پیش بینی میزان فرونشست ناشی از بهرهبرداری منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل سازی ریاضی )مطالعه موردی: دشت علیآباد(

نظری, عطیه and حاجی حسینی مسگر, احمد (2017) پیش بینی میزان فرونشست ناشی از بهرهبرداری منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل سازی ریاضی )مطالعه موردی: دشت علیآباد(. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.

[img] Text
BIG-00563-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: پیش بینی میزان فرونشست ناشی از بهرهبرداری منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل سازی ریاضی )مطالعه موردی: دشت علیآباد(
Persian Abstract: يكي از رايجترين پيامدهاي توسعه بهرهبرداري از منابع آب سطحي و زيرزميني، افت سطح آب زيرزميني و در ادامه آن نشست زمين ميباشد. لزوم شناخت صحيح از نحوه عملكرد، عوامل مؤثر بر پديده فرونشست و مدت زمان آن به منظور جلوگيري و كنترل اين پديده مخرب از اهميت بسزايي برخوردار است. در دشت علي آباد قم، افت غير يكنواخت آب زيرزميني در بخشهاي مختلف آبخوان منجر به تراكم ناهمگن آبرفت و در نتيجه نشست متفاوت زمين شده كه بروز شواهدي از ترك و شكاف در سطح زمين را درپي داشته است. در تحقيق حاضر با استفاده از كد MODFLOW مدلسازي جريان آب زيرزميني انجام گرديده و سپس با وارد نمودن نتايج حاصل از بخش ديگري از پژوهش كه در آن با استفاده از تداخل سنجي تصاوير ماهواره اي، ميزان فرونشست در اين دشت شبيهسازي گرديده، شرايط فرونشست منطقه براي سناريوهاي مختلف، در آينده پيشبيني شده است.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 06:20
Last Modified: 12 Jun 2019 06:20
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6106

Actions (login required)

View Item View Item