و GIS مدلسازي سد زیرزمینی حفاظتی در آبخوان ساحلی دریاچه ارومیه با استفاده از GMS

دادآفرید, سمانه and عبقري, هیراد and حصاري, بهزاد (2017) و GIS مدلسازي سد زیرزمینی حفاظتی در آبخوان ساحلی دریاچه ارومیه با استفاده از GMS. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.

[img] Text
BIG-00625-AB.pdf

Download (5MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: و GIS مدلسازي سد زیرزمینی حفاظتی در آبخوان ساحلی دریاچه ارومیه با استفاده از GMS
Persian Abstract: نیاز روزافزون به منابع آب جدید و نیز محدودیت منابع آب، باعث افزایش برداشت غیر مجاز از منابع آب زیرزمینی شده است. از جمله پیامدهاي این پدیده، هجوم آب شور به سوي منابع آب شیرین زیرزمینی واقع در مجاورت دریاها است. در این راستا استفاده از سدهاي زیرزمینی حفاظتی در حفظ و بهره برداري بهینه از منابع آب GMS در مدل MODFLOW زیرزمینی نقش قابل توجهی ایفا مینماید. در ادامه به منظور شبیهسازي جریان آب زیرزمینی در آبخوان حوضه مقیطالو از مولفههاي استفاده گردید. با توجه به مطالعات زمینشناسی و هیدروژئولوژي، آبخوان منطقه مورد مطالعه از نوع آبخوان آزاد در نظر گرفته شد. سطح حوضه با یک شبکه سه بعدي متشکل از 2491 سلول در 1 لایه با اندازههاي متغیر مابین 25 تا 150 متر مربع پوشش داده شد. مقادیر پارامترهاي آبخوان با استناد به مطالعات زمین شناسی و تهیه GIS ژئوالکتریک و لوگ چاههاي شناسایی منطقه تعیین گردیدند. موقعیت حوضه، لایههاي سطحی زمین و سنگ بستر و منابع تخلیه و تغذیه با استفاده از نرم افزار و بعد از پردازش وارد مدل شدند. مدل جریان آب زیرزمینی حوضه با فرض احداث یک سد زیرزمینی در 150 متري ساحل دریاچه ارومیه شبیهسازي گردید که در کل نتایج شبیهسازي تأثیر قابل توجه ساخت سد زیرزمینی را در گسترش آبخوان و بالا آوردن سطح تراز آب زیرزمینی و همچنین افزایش کیفیت آب زیرزمینی در اثر جلوگیري از نفوذ آب شور دریاچه ارومیه به آبخوان نشان داد.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 06:22
Last Modified: 12 Jun 2019 06:22
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6111

Actions (login required)

View Item View Item