مدلسازي جریان رودخانه با استفاده از دو روش نروفازي و هیبرید عصبی (ANFIS)(Wavelet-ANN) موجکی

دامادي پور, مجتبی and خلیلی, کیوان (2017) مدلسازي جریان رودخانه با استفاده از دو روش نروفازي و هیبرید عصبی (ANFIS)(Wavelet-ANN) موجکی. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.

[img] Text
BIH-00203-AB.pdf

Download (257kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مدلسازي جریان رودخانه با استفاده از دو روش نروفازي و هیبرید عصبی (ANFIS)(Wavelet-ANN) موجکی
Persian Abstract: اندازهگیري دائمی دبی رودخانهها در ایستگاههاي هیدرومتري مخصوصا در مواقع سیلابی غالبا پر هزینه و مشکل است، بدین منظور استفاده از محاسبات نرم و روشهاي هوشمند از ابزارهاي مهم در مدلسازي و پیشبینی فرآیندهاي هیدرولوژیکی به شمار میرود. در این تحقیق از دو مدل نروفازي و هیبرید عصبی موجکی براي تخمین جریان رودخانه زولاچاي (ایستگاه چهریق اولیا) واقع در استان آذربایجان غربی، در طول سال هاي و جذر (R) آماري 1363 تا 1391 استفاده شد. پس از شبیهسازي دادهها با دو روش فوق، عملکرد آنها با استفاده از معیارهاي ضریب همبستگی مورد سنجش قرار گرفت. در نهایت مدل هیبرید عصبی موجکی با ضریب همبستگی 0,9527 و جذر میانگین (RMSE) میانگین مربعات خطا مربعات خطاي 0,4596 در مرحله صحتسنجی به عنوان مدل برتر نسبت به مدل نروفازي انتخاب شد.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 07:02
Last Modified: 12 Jun 2019 07:02
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6116

Actions (login required)

View Item View Item