توسعه مدل عامل بنیان به منظور مدیریت و بهره برداری بهینه از آبخوان دشت اردبیل

نجارقابل, سعید and ضرغامی, مهدی and ندیری, عطاالله and اخباری, مسیح (2017) توسعه مدل عامل بنیان به منظور مدیریت و بهره برداری بهینه از آبخوان دشت اردبیل. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.

[img] Text
BIH-00384-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: توسعه مدل عامل بنیان به منظور مدیریت و بهرهبرداری بهینه از آبخوان دشت اردبیل
Persian Abstract: اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی یکی از عمده مشکلاتی است که در بیشتر آبخوانها و بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک صورت میگیرد. از طرفی معمولا بیشترین بهرهبرداری از این منابع از طریق چاهها و قناتهای حفاری شده توسط انسانها است. بنابراین در نظر گرفتن تعامل انسان با این سیستمها در کنار روشهای مدیریتی مرسوم، امری ضروری است. محدودیت پتانسیل منابع آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی دشت اردبیل و عدم توجه به میزان برداشت مجاز و توسعه روزافزون مصارف کشاورزی، شرب و صنعت موجب گردیده که این آبخوان با افت سطح ایستایی و در نتیجه کاهش حجم مخزن روبرو شود. در این مقاله، به منظور مدیریت بهتر منابع آب زیرزمینی دشت اردبیل از مدل بهینهسازی به منظور تعیین مقدار برداشت بهینه، از مدل عامل بنیان به منظور شبیهسازی رفتاری ذینفعان و از مدل MODFLOWMODFLOW MODFLOWMODFLOWMODFLOWMODFLOW برای تعیین میزان تغییرات تراز آب زیرزمینی استفاده شده است. به همین منظور ابتدا ذینفعان مهم منطقه مورد مطالعه و مطلوبیت هر یک از آنها تعیین شده و سپس با استفاده از الگوریتم بهینهسازی چندهدفه ازدحام ذرات و اعمال محدودیتهای برداشت، مقادیر مطلوب برای برداشت آب مشخص گردیده است. در مرحله بعد با استفاده از روش برنامهریزی سازشی بهترین گزینه انتخاب شده است. در مرحله نهایی مدل شبیهسازی رفتاری که در اینجا از روش مدلسازی عاملبنیان استفاده شده است، تعامل هر یک از عاملها را با یکدیگر شبیهسازی کرده و ماکزیمم تقاضای جدید هر یک از مصرف کنندگان را تعیین نموده است. نتایج حاصل نشان میدهد که استفاده از ساختار بیان شده باعث کاهش ماکزیمم تقاضای عاملها تا 22 درصد نسبت به مقدار اولیه میشود. همچنین بر اساس نتایج مدل شبیهسازی آب زیرزمینی، تراز آب زیرزمینی بعد از اعمال مدل عامل بنیان در بیشتر نواحی افزایش یافته است. به خصوص در نواحی غربی آبخوان با توجه به این که میزان تراکم چاهها و میزان برداشتها بیشتر است، این تغییرات 1 متر میرسد. نتایج بدست آمده از مدل برای فصل بهار نشان دهنده این موضوع است که در صورت در نظر گرفتن برنامه / محسوستر بوده و تا 2 بلند مدت و اعمال سناریوهای مدیریتی مختلف، نتایج میتواند بهتر شود و باعث جبران کسری حجم آبخوان گردد.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 09:43
Last Modified: 12 Jun 2019 09:43
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6124

Actions (login required)

View Item View Item