کاربرد تحلیل موجک گسسته در تحلیل روند بارش در ایستگاه تبریز

عبداللهی, سجاد and خلیلیان پور, محمدرضا and رئیسی دهکردی, جلیل (2017) کاربرد تحلیل موجک گسسته در تحلیل روند بارش در ایستگاه تبریز. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.

[img] Text
BIH-00441-AB.pdf

Download (609kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: کاربرد تحلیل موجک گسسته در تحلیل روند بارش در ایستگاه تبریز
Persian Abstract: ی 1791 تا 1111 میباشد. هدف اصلی ارزیابی ¬ هدف از انجام این تحقیق تعیین روندهای حاکم بر دادههای بارش کل در ایستگاه تبریز ما بین سال روند پیدا نمودن سریهای زمانی است که بر روندهای مشاهده شده در مجموعه دادههای مورد استفاده تأثیر گذارند. در این مطالعه، یک روش روند یابی جدید برای مطالعات هیدرولوژیکی ارائه شده و مورد بررسی قرار میگیرد، که در آن برای جدا نمودن تغییرات سریع و کند رویدادهای موجود در یک سری زمانی از تبدیل موجک استفاده شده است. به طور خاصتر، از روش تبدیل موجک گسسته و آزمونهای روند یابی من کندال برای تحلیل و تعیین روندهای حاکم بر دادههای سالانه ایستگاه تبریز استفاده شده است. همچنین برای تحلیل روند از آزمون من کندال دنباله ای، برای مؤلفههای جزئی مختلف موجک که از تجزیهی سری زمانی به دست میآیند استفاده شد و نتایج نشان داد که به دلیل نحوهی هماهنگی هر کدام از مؤلفههای جزئی با دادههای اصلی، این آزمون میتواند مفید واقع شود. نتایج حاصل از تحلیل موجک و آزمونهای من کندال نشان میدهد که به طور کلی، روند بارش ایستگاه تبریز منفی می باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 09:45
Last Modified: 12 Jun 2019 09:45
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6129

Actions (login required)

View Item View Item