پایش بهره برداري از سرشاخه هاي فرعی بر کاهش جریان رودخانه قزل اوزن (مطالعه موردي: حوضه طارم – خلخال)

اوجاقلو, حسن and مشاهیر, محمد and قاسم رزمجو, محمد (2017) پایش بهره برداري از سرشاخه هاي فرعی بر کاهش جریان رودخانه قزل اوزن (مطالعه موردي: حوضه طارم – خلخال). In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017, Ardabil, Iran.

[img] Text
BIH-00559-AB.pdf

Download (2MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: پایش بهره برداري از سرشاخه هاي فرعی بر کاهش جریان رودخانه قزل اوزن (مطالعه موردي: حوضه طارم – خلخال)
Persian Abstract: برداشتهاي بی رویه از منابع آبی در سالهاي اخیر بر بحران کم آبی در بسیاري از نقاط کشور افزوده است و لزوم بازنگري در مدیریت منابع آبی و همچنین طرحهاي توسعه آبی و کشاورزي بیش از گذشته احساس میشود. پایش و نظارت بر بهره برداري از منابع آبی یکی از راهکارهاي مهم و موثر بر مدیریت صحیح منابع آبی، حفظ وضعیت کنونی و بهبود آن در آینده میباشد. در این تحقیق، اثرگذاري مصارف آب سطحی در حوضه آبریز طارم – خلخال واقع در حوضه سفیدرود بزرگ بر جریان رودخانه قزل اوزن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. به روزترین آمار و اطلاعات بیش از 550 نهر و سردهنه، مقدار جریان تخلیه مربوط به تعداد 22 سرشاخه فرعی منتهی به رودخانه قزل اوزن و همچنین آمار و اطلاعات ایستگاه هیدرومتري گیلوان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، نهر و سردهنهها با حجم بهره برداري سالانه در حدود 200 میلیون متر مکعب به طور قابل ملاحظهاي سبب کاهش جریان در سرشاخههاي فرعی منتهی به رودخانه قزل اوزن گردیده است. بررسی آمار ایستگاه هیدرومتري گیلوان نیز نشان داد، در طول سالهاي گذشته و با افزایش تعداد نقاط برداشت آب از سرشاخهها، میزان جریان در رودخانه اصلی قزل اوزن کاهش چشمگیري داشته است.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 12 Jun 2019 09:55
Last Modified: 12 Jun 2019 09:55
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6140

Actions (login required)

View Item View Item