بررسی تاثیر غلظت جریان بر تنش برشی جداره و میدان سرعت تخلیه کننده های تحتانی

کاویانپور, محمدرضا and پائین شهری, کمیل (2017) بررسی تاثیر غلظت جریان بر تنش برشی جداره و میدان سرعت تخلیه کننده های تحتانی. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.

[img] Text
BII-00168-AD.pdf

Download (642kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی تاثیر غلظت جریان بر تنش برشی جداره و میدان سرعت تخلیه کننده های تحتانی
Persian Abstract: با گسترش شهرها و افزایش وابستگی به منابع و لزوم حفظ هر چه بیشتر سرمایه های اقتصادی و سرمایه های طبیعی، منابع آ بی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. با توجه به اینکه بحران آب یکی از مهمترین معضلات جامعه امروز می باشد، استفاده بهینه و بهرره ویی حردارثری از تاسیسرات آبری نیرز از اهمیت بسیای زیادی برخویدای است. ساخت سدها و تاسیسات وایسته تا حدی به حل بحران آب رمک میکنرد. بره همرین منظروی دقرت دی احردا تاسیسات و عملکرد آنها به طولانی تر شدن عمر آنها رمک میکند. دی مقاله حاضر ره با عنوان بریسی تاثیر غلظت جریان بر تنش برشری جردایه و 0333 و 00333 ، میدان سرعت تخلیه رننده های تحتانی می باشد، ابعاد تاثیر غلظت های 0333 ppm بر جدایه و تغییرات سرعت دی تخلیره رننرده موید مطالعه قرایگرفت. نتیجه گیری حاصله بدین شرح می باشد ره با افزایش غلظت، شاهد افزایش تنش برشی جدایه و راهش میدان سرعت مری باشیم.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 15 Jun 2019 04:02
Last Modified: 15 Jun 2019 04:02
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6164

Actions (login required)

View Item View Item