تحلیل عدم قطعیت و ارزیابی ریسک روگذری سد با استفاده از روشهای مونتکارلو و Latin Hypercube )مطالعه موردی: سد تبارکآباد(

رضازاده, آتوسا and فغفور مغربی, محمود (2017) تحلیل عدم قطعیت و ارزیابی ریسک روگذری سد با استفاده از روشهای مونتکارلو و Latin Hypercube )مطالعه موردی: سد تبارکآباد(. In: 16th Iranian Hydraulic Conference, Spetember 2017.

[img] Text
BII-00200-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تحلیل عدم قطعیت و ارزیابی ریسک روگذری سد با استفاده از روشهای مونتکارلو و Latin Hypercube )مطالعه موردی: سد تبارکآباد(
Persian Abstract: امروزه ارزيابي سطوح ايمني سدهاي موجود در دنيا بر اساس تحليل ريسك و عدم قطعيت با روشهاي رياضي و آمار به صورت فزايندهاي در حال انجام است. هدف اصلي در اين تحقيق ارائه روشهايي براي آناليز عدم قطعيت و برآورد ريسك روگذري سد تبارک آباد واقع در خراسان رضوي ميباشد. در اين مطالعه با انجام تحليل فراواني براي دبيهاي حداکثر سالانه در يك دورهي آماري ۵۲ ساله و در نظرگرفتن دبي اوج، سطح اوليه آب و ضريب تخليه سرريز به عنوان متغيرهاي غير قطعي احتمال شکست براي دوره بازگشتهاي مختلف و شش تراز اوليه مخزن برآورد شده است. براي انجام تحليل عدم قطعيت از روشهاي مونتکارلو و لاتين هايپرکيوب استفاده شده است. نتايج نشان ميدهد با افزايش تراز اوليه سطح آب در مخزن در دوره بازگشت ثابت مقدار ريسك افزايش مييابد. همچنين ريسك روگذري محاسبه شده در روش لاتين هايپرکيوب بيشتر از روش مونتکارلو ميباشد.
Subjects: Divisions > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Divisions: Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Subjects > Conferences > 16th Iranian Hydraulic Conference, September 2017
Date Deposited: 15 Jun 2019 04:31
Last Modified: 15 Jun 2019 04:31
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6171

Actions (login required)

View Item View Item