تبلور اندیشه‌ی وحدت ادیان در دیدگاه مولانا

علی‌آبادی, زهرا and میکائیلی, اشرف تبلور اندیشه‌ی وحدت ادیان در دیدگاه مولانا. In: The 2nd international congress on mysticism in the works of Mowlana, April 2018. (Submitted)

[img] Text
18. تبلور اندیشه وحدت ادیان در دیدگاه مولانا.pdf

Download (902kB)

Abstract

Believing in unity of religions and lack of difference in their nature in the speeches of great people of Sufism and Mysticism and in Mysticism texts and their works is obvious which has been accepted as a belief and some of the people interpreted it as the presence of laxity and simplification in thoughts and beliefs of gnostic. By referring to Sufism texts and Molana works we can observe believing in unity of religions by his viewpoint. He has expressed this belief in his similes and has talked about the unity of reality of prophets and their missions which we can obtain their main reality by passing physical surface of the religions where there will not be anything except unity, oneness. Believing in unity of religions has been a pretext in hands of enemies of gnostic, especially, Molana,which accuse him to unreligious who is not rely on any religion. This research studies the unity of religions from the viewpoint of Gnostics and sufism and especially, Molana, the view point of verses and narrations about this matter and expresses samples of saying of great people and especially Roman learned people which explains this viewpoint. It is hoped that we can avoid reproaching the gnostic by thinking about the reasons of gnostic of presenting this comprehensive viewpoint in. Beliefs and gnostic teachings and avoiding from prejudging about these speeches.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تبلور اندیشه‌ی وحدت ادیان در دیدگاه مولانا
Persian Abstract: اعتقاد به وحدتادیان و عدم اختلاف در ذات آن‌ها در سخنان بزرگان تصوف و عرفان و درمتون عرفانی و آثار ایشان مشهود است که به‌عنوان یک باور و اعتقاد پذیرفته‌شده به آن پرداخته‌اند، و برخی آن را به‌وجود نوعی تساهل و تسامح در افکار و اعتقادات عرفا و متصوفه تعبیر می¬کنند. بامراجعه به متون عرفانی و آثار مولانا می‌توان اعتقاد و باور به وحدتادیان را ازنظروی مشاهده کرد. وی این باور را در تمثیل‌هایی بیان نمودهو از وحدت حقیقت انبیا و رسالت ایشان سخن گفته که با گذر از پوسته ظاهری ادیان می‌توان به مغز و کنه حقیقی آن‌هادست‌یافتآن¬جا کهچیزی جز یگانگی، وحدت و مذهب عشق نخواهد بود. باور به وحدتادیان مستمسکی گشته در دست مخالفان عرفا وبه‌خصوص مولانا که ایشان را به لاقیدی و بی‌دینی و این¬که به هیچ دینی پایبند نیستند، متهم نمایند. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسیمسئله‌ی اندیشه‌ی وحدتادیانازنظرعرفا وصوفیه و به‌طور مشخص مولانا پرداخته و دیدگاه آیات و روایاترا درباره‌یاین موضوعبررسی¬کرده و نمونه‌هایی از اقوال اکابر و مشایخ صوفیه و به‌خصوصملای رومی¬که مبین این نظرگاه است را بیانمی‌کند. امید است با تأمل درمورد دلایل عرفا از طرح ایندیدگاه و جامع‌نگری در عقاید و آموزه‌های عرفانی و پرهیز از پیش‌داوری‌های سطحیدرباباین سخنان از مذمت وسرزنش ایشان جلوگیری¬کنیم.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd international congress on mysticism in the works of Mowlana - April 2018
Conferences > The 2nd international congress on mysticism in the works of Mowlana - April 2018
Divisions: Conferences > The 2nd international congress on mysticism in the works of Mowlana - April 2018
Subjects > Conferences > The 2nd international congress on mysticism in the works of Mowlana - April 2018
Date Deposited: 07 Apr 2019 07:23
Last Modified: 07 Apr 2019 07:23
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6326

Actions (login required)

View Item View Item