بررسی مفهوم زندان دراندیشه‌ی مولانا

حمزئیان, عظیم and خادمی, سمیه and حسینی, حامد بررسی مفهوم زندان دراندیشه‌ی مولانا. In: The 2nd international congress on mysticism in the works of Mowlana, April 2018. (Submitted)

[img] Text
15. بررسی مفهوم زندان در اندیشه مولانا.pdf

Download (532kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی مفهوم زندان دراندیشه‌ی مولانا
Persian Abstract: هیچ صوفی وعارفی نیست که صاحب معرفت اصیل باشد و خود را در این جهان، محبوس و غریب نبیند. ایناحساسغربت،ناشیازعدم تعلق روح ما به این جهان است. مولانانیزبهعنوانیکیازهمینعارفان،اینجهانرابهمثابه‌یزندانمی‌بیند. ناله‌ی غربت و جدایی در جای جای آثار او،طنین انداز است.از نظر وی روح انسان از موطن اصلی خود هبوط کرده ودر عالم مادی گرفتار محبسِ حس وتن و اسیر پیله‌ی خیالات شده واز هستی کل محجوب مانده است. مولانا راه های خروج از این زندان را به انحاء مختلف به مخاطب خود گوش زد می¬کند وتنها مأموریت بشررا در این جهانِ خاکی حفره کردن و لاجرم رهایی از این زندان وبازگشت به اصل خویش می‌داند. این مسأله پیام اصلی مولاناست، به طوری که اگر آن را مورد توجه قرارندهیم؛ زیربنای فکری او را نادیده گرفته¬ایم. بنابراین ضرورت دارد که در اندیشه مولانا، انواع زندان¬هایی که روح انسان گرفتار آن شده مورد بررسی قرار گیرد و راه¬ هایی رهایی از این زندان¬ها نیز بیان شود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه¬ای انجام شده است.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd international congress on mysticism in the works of Mowlana - April 2018
Conferences > The 2nd international congress on mysticism in the works of Mowlana - April 2018
Divisions: Conferences > The 2nd international congress on mysticism in the works of Mowlana - April 2018
Subjects > Conferences > The 2nd international congress on mysticism in the works of Mowlana - April 2018
Date Deposited: 07 Apr 2019 07:22
Last Modified: 07 Apr 2019 07:22
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6329

Actions (login required)

View Item View Item