شناسایی ترکیبات شیمیایی و اثرات بازدارندگی اسانس بذر برخی گیاهان دارویی تیره چتریان بر عامل لگه موجی در میوه گوجه فرنگی

احمدپور, عبداله and مهدوی کیا, حسن and قوردویی, فاطمه and مولودزاده, رویا شناسایی ترکیبات شیمیایی و اثرات بازدارندگی اسانس بذر برخی گیاهان دارویی تیره چتریان بر عامل لگه موجی در میوه گوجه فرنگی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

[img] Text
367.pdf

Download (495kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: شناسایی ترکیبات شیمیایی و اثرات بازدارندگی اسانس بذر برخی گیاهان دارویی تیره چتریان بر عامل لگه موجی در میوه گوجه فرنگی
Persian Abstract: بیماری لکهموجی با عامل Alternaria alternata از مهمترین بیمارگرهای گوجه فرنگی بوده که از تهدیدهای جدی برای این محصول در ایران به شمار میرود در مطالعه حاضر بذر سه گیاه دارویی رازیانه ) Foeniculum vulgare (، شوید ( Anethum graveolens ( و زنیان ) Trachyspermum copticum ( از خانواده چتریان ) Apiaceae ( تهیه و اسانس گیاهان به روش تقطیر با آب به وسیله دستگاه کلونجر استخراج گردید. با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی ترکیبات اسانسها مشخص گردید. اثر ضد قارچی اسانسهای استخراج شده روی میزان پوسیدگی میوههای گوجه فرنگی با غلظتهای 1000 و 2000 ppm در سه تکرار بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اسانسها از میزان پوسیدگی میوههای گوجه فرنگی جلوگیری میشود و بین درصد بازداری اسانسها در گیاهان مختلف تفاوت معنیداری وجود ندارد. اسانس گیاه رازیانه در غلظت 2000 ppm در میزان بازداری از پوسیدگی میوههای گوجه فرنگی بیشترین تاثیر را داشت. میتوان با خالصسازی ترکیبات مؤثر موجود در اسانس این گیاهان، به عنوان ماده مؤثره در فرمولاسیون قارچکشها استفاده کرد و جایگزین مناسبی در استفاده از سموم شیمیایی باشند .
Subjects: Divisions > Conferences > The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources - 2018
Conferences > The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources - 2018
Divisions: Conferences > The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources - 2018
Subjects > Conferences > The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources - 2018
Date Deposited: 07 Apr 2019 06:19
Last Modified: 07 Apr 2019 06:19
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6380

Actions (login required)

View Item View Item