لزوم توجه به ابعاد نهادی در سازمان حوضه رودخانه¬ای در حوضه¬های مشترک فرامرزی

فرزانه, محمدرضا and ظهیری, عبدالرضا and عبدالحسینی, محمد and مفتاح هلقی, مهدی (2018) لزوم توجه به ابعاد نهادی در سازمان حوضه رودخانه¬ای در حوضه¬های مشترک فرامرزی. In: The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 3-4 October 2018, Ardabil, Iran.

[img] Text (لزوم توجه به ابعاد نهادی در سازمان حوضه رودخانه¬ای در حوضه¬های مشترک فرامرزی)
P276.pdf

Download (189kB)

Abstract

بررسی تطبیقی مکاتب اقتصادی حاکی از غلبه مکتب نهادگرایی بر سایر مکاتب در پاسخگویی به مشکلات دنیای واقعی می¬¬باشد. یکی از مقوله¬های مهمی که با بهره¬گیری از نظریه¬های نهادی می¬توان ابعاد آن¬را مورد توجه قرار داد وضعیت منابع آب می¬باشد. در این تحقیق سعی گردید تا با بهره¬گیری از یک روش تحقیق کیفی و با رویکردی مروری، اسناد مکتوب داخلی و بین¬المللی تحلیل گردد. نتایج حاکی از این بود که ورود مبانی نهادگرایی به بررسی مشکلات آبی باعث پیدایش مفهوم مدیریت یکپارچه منابع آب با تمرکز بر حکمرانی آب شده است. در این مسیر سیستم حکمرانی، مولفه¬ مهم نهاد آب را در بر گرفته است. نهاد آب به سه بخش اصلی مرتبط با قوانین، سیاست¬ها و ساختار اجرایی تقسیم می¬شود. بررسی ابعاد نهاد آب در رودخانه¬های مرزی بیانگر ضرورت توجه ویژه به "سازمان حوضه رودخانه¬ای(RBOs)" است که یکی از ابعاد مهم در این زمینه، اثربخشی RBOs می¬باشد. ابعاد اثربخشی حکمرانی در مقیاس حوضه رودخانه به دو بخش اصلی دامنه اثربخشی و محدوده اثربخشی قابل تقسیم است. واژگان كليدي: نهادگرایی، حکمرانی آب، مدیریت یکپارچه منابع آب، سازمان حوضه رودخانه¬ای، رودخانه¬های فرامرزی

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: لزوم توجه به ابعاد نهادی در سازمان حوضه رودخانه¬ای در حوضه¬های مشترک فرامرزی
Persian Abstract: بررسی تطبیقی مکاتب اقتصادی حاکی از غلبه مکتب نهادگرایی بر سایر مکاتب در پاسخگویی به مشکلات دنیای واقعی می¬¬باشد. یکی از مقوله¬های مهمی که با بهره¬گیری از نظریه¬های نهادی می¬توان ابعاد آن¬را مورد توجه قرار داد وضعیت منابع آب می¬باشد. در این تحقیق سعی گردید تا با بهره¬گیری از یک روش تحقیق کیفی و با رویکردی مروری، اسناد مکتوب داخلی و بین¬المللی تحلیل گردد. نتایج حاکی از این بود که ورود مبانی نهادگرایی به بررسی مشکلات آبی باعث پیدایش مفهوم مدیریت یکپارچه منابع آب با تمرکز بر حکمرانی آب شده است. در این مسیر سیستم حکمرانی، مولفه¬ مهم نهاد آب را در بر گرفته است. نهاد آب به سه بخش اصلی مرتبط با قوانین، سیاست¬ها و ساختار اجرایی تقسیم می¬شود. بررسی ابعاد نهاد آب در رودخانه¬های مرزی بیانگر ضرورت توجه ویژه به "سازمان حوضه رودخانه¬ای(RBOs)" است که یکی از ابعاد مهم در این زمینه، اثربخشی RBOs می¬باشد. ابعاد اثربخشی حکمرانی در مقیاس حوضه رودخانه به دو بخش اصلی دامنه اثربخشی و محدوده اثربخشی قابل تقسیم است. واژگان كليدي: نهادگرایی، حکمرانی آب، مدیریت یکپارچه منابع آب، سازمان حوضه رودخانه¬ای، رودخانه¬های فرامرزی
Subjects: Divisions > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Divisions: Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Subjects > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Date Deposited: 14 Oct 2018 13:26
Last Modified: 14 Oct 2018 13:26
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/652

Actions (login required)

View Item View Item