تاثیر ضخامت و سرعت موج برشی خاکهای ماسه ای بر تغییرات شدت اریاس و سرعت )CAVتجمعی مطلق

فتحی آذر کلخوران, عباس and مهدویان, عباس (2013) تاثیر ضخامت و سرعت موج برشی خاکهای ماسه ای بر تغییرات شدت اریاس و سرعت )CAVتجمعی مطلق. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran. (Unpublished)

[img] Text
OHN10100470153.pdf

Download (687kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تاثیر ضخامت و سرعت موج برشی خاکهای ماسه ای بر تغییرات شدت اریاس و سرعت )CAVتجمعی مطلق
Persian Abstract: در این مقاله سعي شده است با انجام تحليل هایي كه بر روی خاک های ماسه ای با سرعت های موج برشي و ضخامت های مختلف انجام شده است، تصویر دقيقي از بزرگنمایي شدت اریاس و سرعت تجمعي در سطح زمين نسبت به سنگ بستر ارائه شود. این تحليل ها با در نظر گرفتن تغييرات مدول برشي و ميرایي خاک به صورت تابعي از كرنش خاک، در حوزه ی فركانس و به روش خطي معادل انجام شده اند. دراین تحليل ها 330g و 3300 g برای سنگ بستر لرزه ای و با حداكثر شتابهای ۱033از اطلاعات چندین شتابنگاشت مصنوعي ساخته شده از روی طيف آیين نامه استفاده شده است. این نتایج نشان مي دهد كه با افزایش شتاب زلزله حداكثر بزرگنمایي شدت اریاس كاهش مي یابد ولي این بزرگنمایي 33۱0gو در محدوده ی وسيعتری از عمق و سرعت موج برشي اتفاق مي افتد. روند افزایش شدت اریاس و سرعت تجمعي تقریبا یکسان است. تحليل خطی معادل، ریزپهنه بندي ، )، روانگرایی CAV کلمات کليدي: شدت اریاس، سرعت تجمعی مطلق(
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 06 Apr 2019 04:51
Last Modified: 06 Apr 2019 04:51
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6647

Actions (login required)

View Item View Item