تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه در طراحی سازه های زیر زمینی با مطالعه موردی مقطع نعل اسبی تونل دردو نرم افزار SAPوPLAXIS

رضی, امیرحسام and دبیری, روزبه (2013) تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه در طراحی سازه های زیر زمینی با مطالعه موردی مقطع نعل اسبی تونل دردو نرم افزار SAPوPLAXIS. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
HN10110741234.pdf

Download (658kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه در طراحی سازه های زیر زمینی با مطالعه موردی مقطع نعل اسبی تونل دردو نرم افزار SAPوPLAXIS
Persian Abstract: در این تحقيق با فرض مفاهيم اندرکنش خاک و سازه و اینکه این نوع آناليزها در سطح محدودی از فضای نيمهبينهایت خاک مدل ميشوند، با معرفي شرایط مرزی مناسب كه بيانگر خصوصيات بينهایت خاک هستند، ميتوان به مدلي واقعيتر و به دنبال آن به نتایج دقيقتر در ارتباط با و (SAP) رفتار سيستم خاک و سازه دست یافت و در ادامه نيز با مدلسازی و تحليل سيستم سازهای مشابه (تونل) در دو نرمافزار سازهای به تحليل و بررسي نتایج پرداخته شده و دو نرم افزار را از لحاظ ضریب اطمينان در طراحي سازه های زیر زميني مورد (PLAXIS)ژئوتکنیکی بررسي و مقایسه قرار مي گيرند . نرم افزار ژئوتکنیکیplaxis ، نرم افزار سازه sap کلمات کلیدی
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 15 Jun 2019 06:54
Last Modified: 15 Jun 2019 06:54
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6654

Actions (login required)

View Item View Item