اثر ارتفاع روباره بر تعيين ضریب رفتار تونلهای زیرزمينی با مقطع نعلی شکل با در نظرگرفتن اندرکنش خاک و سازه

مومن زاده, محمدرضا and منصوری, محمدرضا and عظیمی نژاد, آرمین (2013) اثر ارتفاع روباره بر تعيين ضریب رفتار تونلهای زیرزمينی با مقطع نعلی شکل با در نظرگرفتن اندرکنش خاک و سازه. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10100600565.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: اثر ارتفاع روباره بر تعيين ضریب رفتار تونلهای زیرزمينی با مقطع نعلی شکل با در نظرگرفتن اندرکنش خاک و سازه
Persian Abstract: فضاهای زیرزمينی که در مناطق لرزه خيز مانند ایران به بهره برداری می رسند علاوه بر بارهای استاتيکی باید بارهای لرزه ای را نيز تحمل کنند. مطالعات گذشته نشان می دهد که تحليل و طراحی تونل ها و سازه های زیرزمينی در برابر زلزله از اهميت ویژه ای برخوردار است. تونل ها بسته به نوع خاک، هندسه پوشش و ارتفاع روباره، پاسخهای متفاوتی نسبت به نيروهای لرزه ای از خود نشان می دهند. یکی از عوامل موثر در پاسخ تونلها به نيروهای لرزه ای رفتار غيرخطی پوشش تونل است که لازم است نظير سازه های روزمينی ارزیابی مناسبی نسبت به آن صورت گيرد. در این مقاله با بهرهگيری از نرم افزار ABAQUS 6 المان محدود - و انجام آناليز استاتيکی غير خطی روی پوشش تونل 11-1 و بهرهگيری از روابط موجود در تعيين ضریب رفتار سازه ها برای تونلی با مقطع متری، ضریب رفتار پوشش تونل را 50 و 20 ،5 ارتفاع روباره 3نعلی شکل با بدست میآوریم. سپس برای بررسی صحت این ضریب رفتار، زلزله سازگار با شرایط ساختگاه به مدل خاک و سازه اعمال می شود و مقایسه ای بين نيروهای اصلاح شده ناشی از اعمال ضریب رفتار در پوشش تونل در حالت استاتيکی خطی و نيروهای واقعی حاصل از اعمال شتابنگاشت زلزله در پوشش تونل در حالت ارتفاع روباره انجام می شود. 3دیناميکی تاریخچه زمانی در کلمات کلیدي: ارتفاع روباره، تونل، ضریب رفتار، نوع خاک، اندرکنش خاک و سازه
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 15 Jun 2019 06:57
Last Modified: 15 Jun 2019 06:57
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6657

Actions (login required)

View Item View Item